• نزدیک ترین مرکز خدمات را پیدا کنید
1. مرکز خدمات مجاز پس از فروش :مراکز مجاز خدمات پس از فروش ASC شرکتی است که مجاز به ارائه خدمات پس از فروش از جمله تعمیرات به مشتریان هوآوی می باشد.
2. مراکزدریافت و ارسال :مراکزی هستند که گوشی هایی که نیاز به تعمیر دارند را از مشتری دریافت نموده و به مراکز مجاز ارسال می نمایدو بالعکس.
اخطار- اطلاعیه

لغو اشتراک با موفقیت انجام شد.

Service error, plaese try latter.