HUAWEI MateBook X空间智冷技术视频 - 华为手机官网
HUAWEI MateBook X空间智冷技术视频
HUAWEI MateBook X空间智冷技术视频
HUAWEI MateBook X 空间智冷技术,以航天级微胶囊相变散热材质替代传统风扇,造就静谧且小巧精致的新一代笔记本,引领智慧生活的未来。