find-model

Jak najít určitý model?

Po koupi některého z našich výrobků můžete pomocí dále uvedených kroků najít model vašeho zařízení. (Různé druhy a dostupnost konkrétních modelů produktů se mohou mírně lišit, zejména konkrétní model telefonu.)Mobilní telefony:

Nejprve sejměte zadní kryt a vyjměte baterii. Pod ní se nalézá typový štítek. Na typovém štítku je uvedeno produktové číslo.

     


Datová karta:

Typový štítek výrobku se může nacházet na zadní straně datové karty, nebo se nachází pod krytem SIM karty, který je třeba sejmout. Model je uveden na typovém štítku.

     
 

Domácí zařízení:

Typový štítek se nachází na zadní straně zařízení. Model je uveden na tomto štítku.