20 March, 2009

Reddot Design Award Winner 2009

Huawei iMo Got Reddot Design Award Winner 2009 from Design Zentrum Nordrhein Westfalen in Germany