HUAWEI nova plus

HUAWEI nova plus HUAWEI nova plus
HUAWEI nova plus

#DEFYEPECTIONS

پیشرو در دروبین های 16 مگاپیکسلی

با پردازش 14nm پر قدرت ، می توانید شارژ گوشی خود را با مصرف عادی ، 2.2 روز نگه دارید.*

*براساس داده های آزمایشگاه هوآوی، بسته به محیط و روش های مختلف استفاده، نتایج متفاوت خواهند بود.

عملکرد پر قدرت

بهترین اتصال