Huawei P9 | Dali (China) by Yinghao Zhu

13 May, 2016 Huawei P9 | Dali (China) by Yinghao Zhu

Il fotografo Yinghao Zhu ci mostra la sua China attraverso gli occhi di Huawei P9, co-engineered with Leica.