Global
Global ( EN )
Africa
Algeria ( French )
Angola ( Português )
Botswana ( EN )
Congo ( FR )
Egypt ( EN )
Egypt ( العربية )
Ethiopia ( EN )
Ghana ( EN )
Jordan ( EN )
Kenya ( EN )
Mauritius ( EN )
Morocco ( FR )
Namibia ( EN )
Nigeria ( EN )
South Africa ( EN )
Tanzania ( EN )
Tunisia ( FR )
Uganda ( EN )
Zambia ( EN )
Asia Pacific
Australia ( EN )
Azerbaijan ( Azərbaycan )
Bangladesh ( EN )
Cambodia ( EN )
China ( 简体中文 )
Hong Kong, China ( 繁體中文 )
India ( EN )
Indonesia ( Indonesian )
Japan ( 日本語 )
Kazakhstan ( Pусский )
Laos ( ລາວ )
Malaysia ( EN )
Myanmar ( ျမန္မာ )
Nepal ( EN )
New Zealand ( EN )
Philippines ( EN )
Singapore ( EN )
South Korea ( 한국어 )
Sri Lanka ( EN )
Taiwan, China ( 繁體中文 )
Thailand ( ภาษาไทย )
Turkey ( Türk )
Uzbekistan ( Pусский )
Vietnam ( Tiếng Việt )
Europe
Austria ( DE )
Belarus ( Pусский )
Belgium ( Dutch )
Belgium ( French )
Bulgaria ( Български )
Czech ( čeština )
Croatia ( Hrvatski )
Denmark ( Dansk )
Estonia ( Eesti )
Estonia ( Pусский )
Finland ( Suomi )
France ( FR )
Germany ( DE )
Greece ( Ελληνικά )
Hungary ( magyar nyelv )
Italy ( IT )
Latvia ( Latvijas )
Latvia ( Pусский )
Lithuania ( Lietuvos )
Macedonia ( македонски )
Netherland ( Dutch )
Norway ( Norsk språk )
Poland ( Polski )
Portugal ( Português )
Romania ( Român )
Russia ( Pусский )
Serbia ( Cрпски jезик )
Slovakia ( Slovensky )
Spain ( Español )
Sweden ( Svenska )
Switzerland ( DE )
Switzerland ( FR )
Ukraine ( Український )
United Kingdom ( EN )
Latin America
Argentina ( Español )
Bolivia ( Español )
Brazil ( PT )
Chile ( Español )
Colombia ( Español )
Costa Rica ( Español )
Dominican Republic ( Español )
Ecuador ( Español )
Guatemala ( Español )
Jamaica ( EN )
Mexico ( Español )
Panama ( Español )
Paraguay ( Español )
Peru ( Español )
Uruguay ( Español )
Venezuela ( Español )
Middle East
Kuwait ( EN )
Kuwait ( العربية )
Pakistan ( EN )
Saudi Arabia ( العربية )
Saudi Arabia ( EN )
UAE ( EN )
UAE ( العربية )
Farsi ( FA )
Levant ( EN )
North America
Canada ( EN )
Canada ( FR )
United States ( EN )

Remember my choice for next time?

Lietošanas noteikumi

Piekrišana noteikumiem

Piekļūstot šai tīmekļa vietnei, jūs apstiprināt, ka esat izlasījis, sapratis un piekritis turpmāk izklāstītajiem noteikumiem. Ja jūs nesaprotat kādu no noteikumiem vai nepiekrītat tiem, jums tūlīt jāiziet no šīs tīmekļa vietnes. Huawei patur tiesības jebkurā laikā atjaunināt lietošanas noteikumus (LN) bez iepriekšēja brīdinājuma. Attiecībā uz jebkuru rīcību, ar kuru tiek pārkāpti LN, Huawei patur tiesības īstenot juridiskus un taisnīgus tiesiskās aizsardzības pasākumus.

Ierobežota licence

Viss šīs tīmekļa vietnes saturs ir aizsargāts ar Huawei autortiesībām, ja vien nav norādīts citādāk. Bez Huawei vai citu personu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas neviena persona nedrīkst pavairot, izplatīt, fotokopēt, atskaņot, iekļaut saitē vai pārraidīt, izmantojot supersaites, augšupielādēt citos serveros, izmantojot „spoguļošanas metodi“, uzglabāt informācijas izguves sistēmā vai citādi izmantot jebkādam komerciālam mērķim jebkuru tīmekļa vietnes saturu, izmantojot jebkādus līdzekļus, izņemot, ja saturs tiek citādi lejupielādēts vai pavairots privātiem un nekomerciāliem mērķiem (tomēr ar nosacījumu, ka šāda izmantošana neietver satura pārskatīšanu un ka autortiesību paziņojumi un citi paziņojumi par īpašumtiesībām tiek saglabāti tādā pašā formātā un veidā kā to oriģināls).

Preču zīmes

Visas preču zīmes un logotipi, kas iekļauti, minēti vai citādi izmantoti šajā tīmekļa vietnē, ir Huawei vai citu attiecīgā gadījumā norādīto trešo personu īpašums. Jūs nedrīkstat nekādā veidā izmantot šādas preču zīmes vai logotipus bez Huawei vai attiecīgās trešās personas iepriekšējas rakstiskas atļaujas.

Atruna

Šī tīmekļa vietne un tās saturs ir nodrošināts tikai jūsu ērtības labad. Lai gan Huawei cenšas sniegt precīzu informāciju šajā tīmekļa vietnē, tas neuzņemas pienākumus vai atbildību saistībā ar informācijas precizitāti. Huawei var jebkurā laikā mainīt šajā tīmekļa vietnē pieejamo saturu vai tajā minētos produktus bez iepriekšēja brīdinājuma.

VISA INFORMĀCIJA ŠAJĀ TĪMEKĻA VIETNĒ IR SNIEGTA „TĀDA, KĀDA TĀ IR“, BEZ JEBKĀDĀM GARANTIJĀM VAI APLIECINĀJUMIEM. CIKTĀL TO ATĻAUJ LIKUMS, HUAWEI AR ŠO PAZIŅO, KA TAS NESNIEDZ NEKĀDAS TIEŠAS, NETIEŠAS, LIKUMĀ NOTEIKTAS VAI CITAS GARANTIJAS VAI APLIECINĀJUMUS, TOSTARP – BET NE TIKAI – NETIEŠAS GARANTIJAS PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI, ATBILSTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM VAI PĀRKĀPUMA NEESAMĪBU.

Atbildības ierobežojums

Ne Huawei, ne tā saistītie uzņēmumi, meitasuzņēmumi, direktori, darbinieki vai citi pārstāvji nav atbildīgi par tiešiem, netiešiem, īpašiem, neparedzētiem, izrietošiem, sodoša rakstura un/vai „brīdinājuma“ zaudējumiem, tostarp — bez ierobežojuma — negūtu peļņu vai ieņēmumiem, zaudētiem datiem un/vai zaudētu uzņēmējdarbību, saistībā ar šo tīmekļa vietni vai šīs tīmekļa vietnes izmantošanu, vai nespēju to izmantot, vai paļaušanos uz tajā ietverto saturu, pat ja Huawei ir informēts par šādu zaudējumu iespējamību.

Produktu pieejamība

Šajā tīmekļa vietnē aprakstīto produktu un pakalpojumu pieejamība un šādu produktu un pakalpojumu apraksti jūsu valstī vai reģionā var atšķirties. Lai saņemtu informāciju par konkrētiem produktiem un/vai pakalpojumiem, lūdzu, sazinieties ar Huawei vietējiem tirdzniecības pārstāvjiem.

Saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm

Lai gan Jūsu ērtībai šajā tīmekļa vietnē var būt ietvertas saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm, Huawei neatbild par šādu tīmekļa vietņu saturu. Izmantojot šādas tīmekļa vietnes, jums var būt nepieciešams izlasīt piemērojamos lietošanas noteikumus un piekrist tiem. Turklāt saite uz trešās personas tīmekļa vietni nenozīmē, ka Huawei apstiprina saiti vai tajā minētos produktus vai pakalpojumus.

Piekļuve ar paroli aizsargātām/drošām sadaļām

Tikai pilnvaroti lietotāji var piekļūt ar paroli aizsargātām un/vai drošām šīs tīmekļa vietnes sadaļām un izmantot tās. Pret nepilnvarotiem lietotājiem, kuri mēģina piekļūt šādām sadaļām, var ierosināt lietu tiesā.

Piemērojamie tiesību akti un jurisdikcija

Šos LN reglamentē Ķīnas Tautas Republikas tiesību akti, un tos interpretē saskaņā ar minētajiem tiesību aktiem, nepiemērojot tajos noteiktos kolīziju normu principus. Visus strīdus vai domstarpības, kas izriet no LN vai šīs tīmekļa vietnes vai saistībā ar to un ko nevar atrisināt mierizlīgumā, iesniedz izšķiršanai Ķīnas Starptautiskajā ekonomikas un tirdzniecības šķīrējtiesas komisijā (CIETAC) saskaņā ar attiecīgajā brīdī spēkā esošajiem šķīrējtiesas noteikumiem, lai tos izšķir trīs (3) šķīrējtiesneši, kuri iecelti saskaņā ar minētajiem noteikumiem. Šķīrējtiesa atrodas Pekinā, Ķīnā. Visi iesniedzamie dokumenti, prezentācijas un procedūras ir ķīniešu valodā. Šķīrējtiesas spriedumi ir galīgi un saistoši attiecīgajām pusēm.