ဆုမ်ားႏွင့္အာမခံေၾကးမ်ား

loading
 • အေကာင္းဆံုး ထုတ္ကုန္ဒီဇိုင္းဆု ၂၀၁၄

  အေကာင္းဆံုး ထုတ္ကုန္ဒီဇိုင္းဆု ၂၀၁၄ 01 March, 2014

  Huawei Ascend P6 သည္ အေကာင္းဆံုး ထုတ္ကုန္ဒီဇိုင္းဆု ၂၀၁၄ ကို ဂ်ာမဏီတြင္ျပဳလုပ္ေသာ IF ပဲြတြင္ ရရွိခဲ့ပါသည္။

 • ၂၀၁၃ -၂၀၁၄ EISA အေကာင္းဆံုး ထုတ္ကုန္ဆု-စမတ္ဖုန္း သံုးစြဲသူ က႑

  ၂၀၁၃ -၂၀၁၄ EISA အေကာင္းဆံုး ထုတ္ကုန္ဆု-စမတ္ဖုန္း သံုးစြဲသူ က႑ 25 February, 2014

  စမတ္ဖုန္း သံုးစြဲသူ က႑တြင္ Huawei Ascend P6 သည္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ EISA အေကာင္းဆံုး ထုတ္ကုန္ဆု ရရွိခဲ့ပါသည္။

 • Reddot ဒီဇိုင္းဆု၂၀၁၂

  Reddot ဒီဇိုင္းဆု၂၀၁၂ 27 March, 2012

  Huawei Ascend P1 သည္ Reddot ဒီဇိုင္းဆု ၂၀၁၂ ကို Design Zentrum Nordrhein Westfalen, Germany တြင္ရရွိခဲ့ပါသည္။

 • အေကာင္းဆံုး ဒီဇိုင္းဆု ၂၀၁၀

  အေကာင္းဆံုး ဒီဇိုင္းဆု ၂၀၁၀ 23 March, 2010

  Huawei Device သည္ အေကာင္းဆံုး ဒီဇိုင္းဆု ၂၀၁၀ ကို Japan's Industrial Design Promotion Organization မွ ရရွိခဲ့ပါသည္။