Huawei Talkband B2-Product video

01 June, 2015 Huawei Talkband B2-Product video