15 October, 2016

Jiang Yi ( Ola Jiang )

PR Manager
tel: +48 (22) 355 18 00
jiangyi@huawei.com