Eula


Acord de licențiere software pentru utilizatorul final al dispozitivelor Huawei

IMPORTANT : Acest acord reprezintă acordul de licențiere a software-ului pentru utilizatorul final (denumit în continuare acest „Acord”) între dumneavoastră (o persoană, o companie sau orice altă entitate) și Huawei Device Co., Ltd. (denumită în continuare „Huawei”) pentru utilizarea acestui Software (vezi Articolul 1.1 din acest Acord). Vă rugăm să citiți acest Acord cu atenție înainte de a utiliza dispozitivul Huawei sau de a descărca actualizarea Software menționată în acest Acord. Utilizarea de către dumneavoastră s dispozitivului Huawei sau descărcarea acestei actualizări Software va fi considerată ca expresie a acordului dumneavoastră cu prevederile din acest Acord. În caz contrar, vă rugăm să nu utilizați dispozitivul Huawei și să nu descărcați această actualizare Software. În cazul în care nu acceptați acest Acord inclusiv consimțământul de utilizare a datelor, explicat în Secțiunea 6, puteți să returnați dispozitivul Huawei la magazinul sau distribuitorul autorizat de unde l-ați achiziționat pentru a obține rambursarea costului, atâta timp cât sunt satisfăcute condițiile din politica de returnare Huawei. Prevederile acestei politici sunt conforme cu legislația și reglementările relevante din țara/regiunea de achiziție.
Software-ul reglementat de acest Acord nu include componentele software cu licență de tip sursă deschisă așa cum sunt definite în Secțiunea 1.2.Puteți accesa o copie a acestui Acord oricând prin accesarea site-ului Huawei ( consumer.huawei.com) și puteți reține copia acestui Acord pentru referință ulterioară.

1. Termeni generali  
11.1 Software-ul acoperit de acest Acord se referă la: (1) componentele software care v-au fost furnizate împreună cu dispozitivul Huawei, inclusiv, dar nefiind limitat numai la acestea, codurile, precum și orice alte software, documente, interfețe, conținut, fonturi și orice date stocate pe dispozitiv care sunt protejate prin dreptul de autor deținut de Huawei sau licențiatorii săi; (2) actualizări sau upgrade-uri la cele menționate în (1). Software-ul exclude componentele software cu sursă deschisă din Secțiunea 1.2.
1.2 Dispozitivul Huawei sau actualizările sau upgrade-urile sale pot include de asemenea componente software care sunt protejate prin drepturi de autor deținute de terți, care au licențiat aceste componente software sub licențe software de tip „sursă deschisă” („Componente software cu sursă deschisă”). Asemenea componente software de tip sursă deschisă sunt identificate vprin informații specific de licențiere furnizate împreună cu dispozitivul și care indică totodată licența sursă deschisă pentru software aplicabilă la respective component. Prin urmare, prevederile și condițiile licențelor software cu sursă deschisă se aplică atunci când utilizați aceste componente software cu sursă deschisă. Acest Acord nu aduce atingere niciunui drept sau obligații care vă revin din asemenea licențe software cu sursă deschisă. dacă există conflicte între condițiile de licențiere prevăzute în acest Acord și conținutul licențelor software cu sursă deschisă cu privire la orice componentă software cu sursă deschisă, vor prevala licențele software cu sursă deschisă.
1.3 Software-ul din prevederile acestui Acord se află sub incidența acestuia, fie că este stocat într-o memorie numai-citire sau pe orice alt suport media sau provine dintr-o locație de descărcare online autorizată de Huawei, în afară de cazul în care s-a convenit altfel.

2. Licență software pentru utilizatorul final
Sunteți licențiat(ă) pentru a utiliza acest Software (așa cum este definit acesta în Secțiunea 1.1) pe un singur dispozitiv Huawei sau pe un singur computer, într-un mod limitat, ne-exclusiv, cu condiția să respectați prevederile și condițiile acestui Acord. Acesta nu poate fi vândut, transferat sau utilizat în niciun alt scop comercial.

3. Limitele utilizării
3.1 Nu este permisă utilizarea tehnologiei Huawei sau a proprietăților intelectuale ale Huawei (IP) pentru dezvoltarea de software sau pentru proiectarea, dezvoltarea, fabricarea, vânzarea sau licențierea dispozitivelor/accesoriilor care aparțin unor terțe părț și sunt asociate cu dispozitivele Huawei, fără consimțământul prealabil al Huawei.
3.2 Puteți face o copie a Software-ului pe unitatea de hard disk a unui computer sau pe alt mediu de stocare, în scop de arhivare. Nu este permisă distribuirea sau furnizarea Software-ul prin rețele, în așa fel încât acesta să fie disponibil pentru mai multe dispozitive sau computere în același timp.
3.3 Nu este permisă vânzarea, închirierea, sublicențierea sau distribuirea Software-ului, în întregime sau parțial, niciunei terțe părți fără consimțământul prealabil în scris al Huawei. Totuși, puteți transfera, o singură dată, unei terțe întreaga licență pentru Software, împreună cu transferul dreptului de proprietate asupra dispozitivului Huawei, cu următoarele condiții: (1) transferul trebuie să includă dispozitivul dvs. Huawei și tot Software-ul Huawei; (2) nu rețineți copii ale întregului Software sau a unor părți ale acestuia; (3) partea care primește dispozitivul Huawei și Software-ul a citit și a acceptat toate prevederile și toate condițiile acestui Acord.
3.4 Cu excepția celor permise explicit, nu vă este permis nici dumneavoastră, și sunteți de acord să nu faceți acest lucru. și nici să dați altei persoane posibilitatea de a copia, demonta în scopul reconstituirii (inginerie inversă), decompila, dezasambla Software-ul sau de a crea lucrări derivate din Software.
3.5 În cursul utilizării Software-ului pentru stocare sau copiere, este necesar să fiți autorizat(ă) de deținătorii de drepturi în cauză din anumite țări sau regiuni. Software-ul Huawei poate fi utilizat pentru a reproduce materiale cât timp asemenea utilizare este limitată la reproducerea materialelor care nu au drept de autor, materiale ale cărui drepturi de autor le dețineți dumneavoastră sau materiale pe care sunteți autorizat sau pentru care aveți permisiunea legală de a le reproduce.
3.6 Sunteți de acord cu faptul că veți utiliza Software-ul în conformitate cu toate legile și reglementările în vigoare în țările sau regiunile în care aveți reședința sau în care utilizați Software-ul.

4. Rezervarea drepturilor
Huawei și licențiatorii săi sunt deținătorii tuturor drepturilor și titlurilor aferente Software-ului și își rezervă orice alte drepturi care nu v-au fost acordate explicit prin acest Acord.

5. Politica de confidențialitate
Politica de confidențialitate Huawei („Politica de confidențialitate”) furnizează informații cu privire la datele pe care le colectează Huawei și modurile în care aceste date sunt utilizate de către Huawei. Când utilizați software-ul pe dispozitivul dumneavoastră, Huawei va colecta date de pe dispozitiv în conformitate cu prevederile acestui acord și cu Politica de confidențialitate. Puteți consulta detaliile Politicii de confidențialitate pe site-ul  http://consumer.huawei.com/privacy-policy.

6. CONSIMȚĂMÂNTUL PENTRU UTILIZAREA DATELOR
6.1 ATUNCI CÂND ALEGEȚI SĂ AJUTAȚI HUAWEI SĂ-ȘI ÎMBUNĂTĂȚEASCĂ PRODUSELE ȘI SERVICIILE PARTICIPÂND LA PROGRAMUL HUAWEI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A EXPERIENȚEI UTILIZATORULUI EMUI, HUAWEI ȘI AFILIAȚII/LICENȚIATORII SĂI POT COLECTA DATE DE PE DISPOZITIVUL DUMNEAVOASTRĂ PENTRU ANALIZĂ. DATELE COLECTATE INCLUD DATELE DE CONFIGURAREA A DISPOZITIVULUI, DATE STATISTICE PRIVIND APLICAȚIILE ȘI DATELE DIN JURNALUL DE ERORI. TOATE DATELE SUNT ANONIMIZATE ÎNAINTE DE A FI COLECTATE ȘI PROCESATE.  
6.2 TOATE DATELE COLECTATE DE PE DISPOZITIVUL DUMNEAVOASTRĂ POT FI PROCESATE SAU TRANSFERATE LA HUAWEI SAU LA AFILIAȚII/LICENȚIATORII SĂI DIN ALTE ȚĂRI DECÂT CEA ÎN CARE LOCUIȚI DUMNEAVOASTRĂ. ACEASTA ÎNSEAMNĂ CĂ DATELE POT FI TRANSFERATE SAU ACCESATE DIN ALTE JURISDICȚII CARE SE AFLĂ ÎN AFARA ȚĂRII ÎN CARE DUMNEAVOASTRĂ UTILIZAȚI PRODUSELE ȘI SERVICIILE HUAWEI. ACESTE JURISDICȚII POT AVEA LEGISLAȚII DIFERITE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR, SAU O LEGISLAȚIE ÎN ACEST SENS POATE SĂ NU EXISTE. ÎN ASEMENEA CAZURI, HUAWEI VA ASIGURA CĂ UN NIVEL SIMILAR ȘI ADECVAT DE PROTECȚIE ESTE ASIGURAT DATELOR, AȘA CUM ESTE PREVĂZUT DE TOATE LEGILE ȘI REGULAMENTELE APLICABILE.
6.3 HUAWEI REȚINE DATELE DUMNEAVOASTRĂ NUMAI PE PERIOADA NECESARĂ PENTRU REALIZAREA SCOPURILOR SUBLINIATE ÎN ACEST ACORD ȘI ÎN POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE, CU EXCEPȚIA CAZURILOR CÂND O PERIOADĂ DE REȚINERE MAI LUNGĂ ESTE SOLICITATĂ SAU PERMISĂ DE LEGE, TIMP ÎN CARE HUAWEI IA TOATE MĂSURILE TEHNICE ȘI ORGANIZATORICE PENTRU A PREVENI ACCESUL NEAUTORIZAT SAU DEZVĂLUIREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ. VĂ RUGĂM SĂ REȚINEȚI CĂ NICIO MĂSURĂ DE SECURITATE NU ESTE COMPLET INFAILIBILĂ.  
6.4 ACEASTĂ DECLARAȚIE DE ACORDARE A CONSIMȚĂMÂNTULUI POATE FI RETRASĂ ÎN ORICE MOMENT, CU EFECT IMEDIAT. ÎN CAZUL RETRAGERII, SE VOR APLICA PREVEDERILE STIPULATE ÎN SECȚIUNEA 7 CARE REGLEMENTEAZĂ REZILIEREA ACESTUI ACORD.

7. Rezilierea și prevederile care rămân valabile
7.1 Acest Acord este în vigoare de la data primei instalări a Software-ului. Aveți posibilitatea de a rezilia acest Acord oricând, prin ștergere definitivă, distrugere și returnare, suportând costurile, a Software-ului, a tuturor copiilor de siguranță și a tuturor materialelor asociate furnizate de Huawei. Huawei sau licențiatorii săi pot rezilia acest Acord oricând, fără înștiințare, dacă încălcați prevederile sau condițiile acestui Acord. După reziliere, TREBUIE să încetați utilizarea acestui Software și să ștergeți imediat întregul Software și materialele asociate deja copiate și/sau instalate pe dispozitivul dumneavoastră Huawei sau pe computer.
7.2 Articolele 6, 7, 8, 9, 11 și 12 rămân în vigoare după rezilierea acestui Acord.

8. Declinarea răspunderii privind garanțiile
8.1 CONFIRMAȚI CĂ ACEST SOFTWARE ESTE FURNIZAT „CA ATARE” FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANȚIE, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, ȘI ÎN LIMITELE MAXIME PERMISE DE LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE. NICI HUAWEI, LICENȚIATORII SAU AFILIAȚII SĂI ȘI NICI DEȚINĂTORII DREPTURILOR NU FAC NICIO PROMISIUNE ȘI NU OFERĂ NICIO GARANȚIE, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ LIMITARE LA GARANȚIILE DE VANDABILITATE, CALITATE SATISFĂCĂTOARE, ADECVARE PENTRU UN SCOP ANUMIT, ACURATEȚE, FOLOSINȚĂ LINIȘTITĂ ȘI NE-ÎNCĂLCAREA DREPTURILOR TERȚILOR. HUAWEI ȘI NICIO ALTĂ PARTE NU OFERĂ NICIO GARANȚIE CĂ FUNCȚIILE CONȚINUTE ÎN SOFTWARE VOR CORESPUNDE CERINȚELOR DUMNEAVOASTRĂ SAU CĂ SOFTWARE-UL VA FUNCȚIONA NEÎNTRERUPT ȘI FĂRĂ ERORI. VĂ ASUMAȚI ÎNTREAGA RESPONSABILITATE ȘI RISCURILE PENTRU SELECTAREA SOFTWARE-ULUI CARE SĂ OBȚINĂ REZULTATELE PREVĂZUTE DE DUMNEAVOASTRĂ, PRECUM ȘI PENTRU INSTALAREA, UTILIZAREA ȘI REZULTATELE OBȚINUTE DIN ACEASTA.
8.2 INSTALAREA ACESTUI SOFTWARE POATE AFECTA DISPONIBILITATEA SOFTWARE-ULUI DE LA TERȚE PĂRȚI, PROGRAMELE DE APLICAȚII SAU SERVICII. HUAWEI NU OFERĂ NICIO GARANȚIE CĂ ACEST SOFTWARE CONȚINE FUNCȚII SAU SERVICII PE CARE LE VA FURNIZA ÎN MOD CONTINUU, SERVICII PERMANENTE SAU CĂ ACEST SOFTWARE VA FI COMPATIBIL CU ORICE SOFTWARE SAU SERVICII DE LA TERȚE PĂRȚI.
8.3 CONFIRMAȚI ÎN PLUS CĂ SOFTWARE-UL ȘI SERVICIILE HUAWEI NU SUNT DESTINATE SAU NU SUNT ADECVATE PENTRU UTILIZARE ÎN SITUAȚII SAU MEDII ÎN CARE DEFECTAREA SAU ÎNTÂRZIEREA, SAU ERORILE SAU IMPRECIZIILE CONȚINUTULUI, DATELOR SAU INFORMAȚIILOR FURNIZATE DE HUAWEI POT CONDUCE LA DECES, VĂTĂMARE PERSONALĂ SAU VĂTĂMĂRI GRAVE FIZICE SAU ALE MEDIULUI, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, FUNCȚIONAREA UZINELOR NUCLEARE, NAVIGAȚIA AVIOANELOR SAU SISTEMELE DE COMUNICAȚII, CONTROLUL TRAFICULUI AERIAN, SISTEMELE DE SUSȚINERE A VIEȚII SAU SISTEMELE DE ARMAMENT.

9. Limitarea răspunderii
9.1 HUAWEI NU ÎȘI ASUMĂ NICIO RĂSPUNDERE PENTRU PROBLEMELE DE UTILIZARE A SOFTWARE-ULUI APĂRUTE ÎN URMA ABUZULUI, UTILIZĂRII GREȘITE SAU MODIFICĂRILOR NEAUTORIZATE.
9.2 ÎN LIMITELE MAXIME PERMISE PRIN LEGISLAȚIA APLICABILĂ, HUAWEI, ANGAJAȚII SĂI SAU LICENȚIATORII SAU AFILIAȚII SĂI NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI ÎN NICIUN CAZ PENTRU PIERDERILE DE PROFIT, VENITURI SAU VÂNZĂRI, DATE SAU CHELTUIELI DE PROCURARE A BUNURILOR SAU SERVICIILOR ÎNLOCUITOARE, DAUNE ALE PROPRIETĂȚII, VĂTĂMARE PERSONALĂ, ÎNTRERUPEREA AFACERII, PIERDEREA INFORMAȚIILOR ÎNTREPRINDERII ȘI NICI PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE SPECIALE, DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTALE, ECONOMICE, DE DESPĂGUBIRE, PUNITIVE, SPECIALE SAU CONEXE, INDIFERENT DE MODUL ÎN CARE S-AU PRODUS ACESTEA S-AU DACĂ AU REZULTAT ÎN URMA UTILIZĂRII SAU A INCAPACITĂȚII DE UTILIZARE A SOFTWARE-ULUI, CHIAR DACĂ HUAWEI SAU LICENȚIATORII SĂI SAU AFILIAȚII SĂI SUNT NOTIFICAȚI ASUPRA POSIBILITĂȚII UNOR ASTFEL DE DAUNE. UNELE JURISDICȚII NU PERMIT LIMITAREA RĂSPUNDERII PENTRU VĂTĂMARE PERSONALĂ SAU PENTRU DAUNE INCIDENTALE SAU CONEXE, ASTFEL ÎNCÂT ACEASTĂ LIMITARE POATE SĂ NU SE APLICE ÎN CAZUL DUMNEAVOASTRĂ.
9.3 SUB NICIO FORMĂ RESPONSABILITATEA HUAWEI FAȚĂ DE DVS. PENTRU TOATE DAUNELE (ALTELE DECÂT CELE CARE POT FI CERUTE DE LEGILE ÎN VIGOARE ÎN CAZURI ÎN CARE, DIN CAUZA NEGLIJENȚEI HUAWEI, AU REZULTAT DECESUL SAU RĂNIREA GRAVĂ A UNOR PERSOANE) NU VOR DEPĂȘI SUMA PLĂTITĂ DE DUMNEAVOASTRĂ PENTRU ACHIZIȚIONAREA DISPOZITIVULUI HUAWEI.

10. Asistența tehnică
Huawei nu are obligația de a vă oferi servicii de asistență tehnică pentru Software, conform prevederilor acestui Acord.

11. Controlul exportului  Controls 
Nu este permisă utilizarea sau exportul sau re-exportul în vreun alt fel al Software-ului Huawei, excepție făcând cazurile în care acest lucru este autorizat prin legile aplicabile și legile din jurisdicțiile în care a fost obținut Software-ul Huawei.

12. Corespondența  
Toate notificările și întreaga corespondență vor fi făcute în scris, prin scrisori recomandate sau trimise prin e-mail cu confirmare de primire.

13. Soluționarea disputelor și legile aplicabile
13.1 Acest Acord este reglementat și interpretat în conformitate cu legile din Republica Populară Chineză.
13.2 Orice dispute care apar din sau în legătură cu acest Acord vor fi soluționate în primă instanță prin negocieri amiabile între părțile din Acord. În caz contrar, disputele vor fi înaintate spre arbitrare Comisiei de Arbitraj din Shenzhen, arbitrare care va fi derulată în conformitate cu regulile de arbitrare ale Comisiei în vigoare la momentul solicitării arbitrajului. Soluțiile arbitrajului sunt definitive și obligatorii pentru ambele părți.

14. Integritatea
Acest Acord constituie întregul acord între dumneavoastră și Huawei și el reglementează utilizarea de către dumneavoastră a Software-ului, înlocuind orice acorduri anterioare între dumneavoastră și Huawei pentru utilizarea Software-ului. De asemenea, dumneavoastră puteți fi supus unor prevederi și condiții suplimentare care se pot aplica atunci când utilizați sau achiziționați software cu sursă deschisă, conținut furnizat de terțe părți sau alte servicii Huawei.

Ultima actualizare: martie 2016
Drept de autor © Huawei Device Co., Ltd. 2016. Toate drepturile rezervate.