1. * เปรียบเทียบกับ Kirin 950
  2. ** อ้างอิงการทดสอบในห้องปฏิบัติการของ Huawei โดยเปรียบเทียบกับ HUAWEI Mate 8
  3. *** เปรียบเทียบกับ OpenGL

Back to homepage