* เปรียบเทียบกับ Kirin 950

* เปรียบเทียบกับ Kirin 950

* เปรียบเทียบกับ Kirin 950

** อ้างอิงการทดสอบในห้องปฏิบัติการของ Huawei โดยเปรียบเทียบกับ HUAWEI Mate 8

*** เปรียบเทียบกับ OpenGL