mobile

การประมวลผลอันทรงพลัง แต่สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานถึง 2.2 วัน*

*อ้างอิงจากข้อมูลการทดลองของศูนย์วิจัยหัวเว่ย อาจให้ผลลัพธ์ที่ไม่ตรงกันหากมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน

HUAWEI NOVA PLUS AWARDS

  • iF Design Award 2017