Reddot Design Award Winner 2012

มือถือ Huawei รุ่น Ascend P1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ Reddot Design Award ปี 2012 จาก Design Zentrum Nordrhein Westfalen ประเทศเยอรมัน
หมายเหตุ

ยกเลิกการติดตามเสร็จสมบูรณ์

การให้บริการผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง