โครงการกรีนรีไซเคิล
  1. วิธีรีไซเคิล
  2. ค้นหาจุดรีไซเคิล

หัวเว่ยจะอยู่เคียงข้างคุณเพื่อสร้างโลกสีเขียว! เราจะทำให้มันเป็นไปได้!

โทรศัพท์ใช้แล้วที่ถูกทิ้งขว้างหรือถูกจัดการอย่างไม่ถูกวิธี อาจก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของคุณ เพื่อมอบชีวิตใหม่ให้กับโทรศัพท์ ส่งเสริมการรีไซเคิลทรัพยากรและปกป้องสิ่งแวดล้อม หัวเว่ยจะรีไซเคิลโทรศัพท์มือถือของคุณโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยสร้างโลกสีเขียว.

เรียนรู้การมีส่วนร่วมในการสร้างโลกสีเขียวของหัวเว่ย

เพื่อใช้งานทรัพยากรอย่างเต็มประสิทธิภาพ หัวเว่ยทำการรีไซเคิลโทรศัพท์มือถือในทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้วิธีการต่อไปนี้:

  • จัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยนักรีไซเคิลมืออาชีพ
  • ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นและกฎระเบียบในการประมวลผลขยะอิเล็กทรอนิกส์บางอย่างที่ไม่สามารถนำมารีไซเคิลได้
  • ไม่ว่าจ้างเด็กหรือแรงงานในคุกมาจัดการยะอิเล็กทรอนิกส์
  • ลบข้อมูลส่วนตัวบนอุปกรณ์ของคุณอย่างมืออาชีพในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ
  • ลดอัตราการฝังกลบขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้น้อยที่สุดในระหว่างการรีไซเคิล
เริ่มต้น!

ติดต่อเรา