บริการรีไซเคิลของหัวเว่ยครอบคลุมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดที่คุณไม่ได้ใช้งาน อาทิ โทรศัพท์มือถือ,
แท็บเล็ต, เราเตอร์, และกล่องทีวีดิจิตอล (STBs) ร่วมถึงอุปกรณ์เสริมต่างๆ

ก่อนทิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้า, คุณต้อง

หมายเหตุ

ยกเลิกการติดตามเสร็จสมบูรณ์

การให้บริการผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง