• ค้นหาศุนย์บริการที่อยู่ใกล้คุณ
1.ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง :ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง (ASC) คือ ผู้ให้บริการหลังการขายอย่างเป็นทางการของหัวเว่ยในส่วนของมือถือ
2.จุดรับส่งเครื่องซ่อม:จุดรับส่งเครื่องซ่อม คือ จุดบริการรับและส่งซ่อมในส่วนของมือถือ ไปซ่อมที่ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง (ASC)
หมายเหตุ

ยกเลิกการติดตามเสร็จสมบูรณ์

การให้บริการผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง