HUAWEI P9

HUAWEI P9

 

Play icon

Bền bỉ hơn với pin 3000mAh (tiêu chuẩn) của HUAWEI P9*

*Giá trị điển hình. Dung lượng thực tế có thể thay đổi đôi chút.

HUAWEI P9 HUAWEI P9

HUAWEI P9 KẾ HOẠCH ĐỐI TÁC