Chúc mừng bạn đã đặt lịch hẹn thành công!

Mã hẹn của bạn là, hãy lưu lại. Hãy mang máy, hóa đơn, thẻ bảo hành đến trung tâm bảo hành theo đúng lịch hẹn. Xin hãy thông báo trước cho trung tâm dịch vụ khách hàng của Huawei bằng điện thoại.

LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI