performance

  • CPU

  • GPU

  • RAM

  • 3d API

*Стойностите за скоростта са получени чрез тестове, извършени в лабораторни условия от HUAWEI. Реалните скорости могат да се различават в зависимост от работната температура, конфигурацията на системата, използването и други фактори.

Не губи скорост

: