Всеки месец издаваме актуализации на защитата на най-добрите модели. Тези актуализации на защитата включват поправки на Google.

Тази актуализация на защитата включва обявеното през ноември 2018г. CVE в Бюлетина за защита на Android.

Сериозен:CVE-2017-18317,CVE-2018-11264,CVE-2018-9527

Висок:CVE-2016-10502,CVE-2017-18318,CVE-2018-11905,CVE-2018-11995,CVE-2018-11996,CVE-2018-5870,CVE-2018-5877,CVE-2018-5916,CVE-2018-9523,CVE-2018-9524,CVE-2018-9539,CVE-2018-9540,CVE-2018-9541,CVE-2018-9542,CVE-2018-9544,CVE-2018-9545

Среден:CVE-2018-9347,CVE-2018-9457

Нисък: няма

Вече е включено в предишните актуализации:CVE-2016-10394,CVE-2017-18124,CVE-2018-11824,CVE-2018-5914

※Повече информация относно защитните поправки на Google можете да намерите в бюлетините за защита на Android(https://source.android.com/security/bulletin).