Всеки месец издаваме актуализации на защитата на най-добрите модели. Тези актуализации на защитата включват поправки на Google.

Тази актуализация на защитата включва обявеното през януари 2019г. CVE в Бюлетина за защита на Android.

Сериозен:CVE-2018-9583

Висок:CVE-2018-10877,CVE-2018-10880,CVE-2018-10882,CVE-2018-11962,CVE-2018-12014,CVE-2018-17182,CVE-2018-9582,CVE-2018-9584,CVE-2018-9585,CVE-2018-9586,CVE-2018-9587,CVE-2018-9588,CVE-2018-9589,CVE-2018-9590,CVE-2018-9591,CVE-2018-9592,CVE-2018-9593,CVE-2018-9594

Среден:няма

Нисък: няма

Вече е включено в предишните актуализации:CVE-2018-3595,CVE-2018-5867,CVE-2018-5868,CVE-2018-5869,CVE-2018-5913

※Повече информация относно защитните поправки на Google можете да намерите в бюлетините за защита на Android(https://source.android.com/security/bulletin).

За информация относно корекциите на Huawei вижтеОбявление по уязвимостите за сигурността на устройствата на Huawei.