Писъединете се към FUT кампания

  • Стартирайте приложението
  • Влезте
  • В таб "Лични" изберете
  • "Присъединяване към проект"
  • "Налични проекти"

Напускане на FUT кампания

  • Стартирайте приложението
  • Влезте
  • В таб "Лични" изберете
  • "Присъединяване към проект"
  • "Налични проекти"
Изберете проект, в който вече участвате и изберете "Излез"

 

След като изпратите Вашето искане за напускане на проекта, до 48 часа ще бъдете отписани и повече няма да получавате FUT съобщения