experience

  • Výjimečně interaktivní

  • Fingerprint 2.0

  • Funkce navigační klávesy

  • Knuckle 2.0

: