2019/08/12

Huawei předpovídá 10 trendů pro rok 2025

Společnost Huawei zveřejnila zprávu Global Industry Vision (GIV), která předpovídá vývoj technologií a průmyslu až do roku 2025. Letošní zpráva vychází z vlastních kvantitativních údajů společnosti Huawei a případů skutečného využití toho, jak inteligentní technologie pronikají do každého odvětví. GIV uvádí technologické trendy do roku 2025, včetně pokrytí sítěmi 5G, nasazení umělé inteligence (AI), ale například i domácího robota nebo možností využití inteligentního asistenta.

10 trendů a příkladů klíčových předpovědí pro rok 2025:

1. Living with Bots
Pokroky v materiálních vědách, percepční umělé inteligenci a síťových technologiích podporují využívání robotiky v domácnostech a pro osobní potřebu. Předpověď je dosažení 14% globální penetrace trhu domácími roboty.

2. Super Sight
Konvergence sítí 5G, virtuální/rozšířené reality (AR/VR), strojového učení a dalších vznikajících technologií nám umožní nahlížet za hranice vzdálenosti, zakřivení, povrchu a minulosti. To otevře nové obzory nejen pro lidi, ale také pro obchod a kulturu. Zpráva GIV předpovídá, že procento společností používajících AR/VR se zvýší na 10%.

3. Zero Search
Jakmile spotřebiče založené na datech a vybavené senzory začnou předvídat naše potřeby, informace si nás najdou. Vyhledávání bude bez tlačítek, své osobní sociální sítě budeme vytvářet zcela bez námahy a průmysl bude těžit z nulového času stráveného identifikací závad („zero-search maintenance“). Podle zprávy GIV bude 90% majitelů chytrých zařízení používat inteligentní osobní asistenty.

4. Tailored streets
Inteligentní dopravní systémy propojí lidi, vozidla a infrastrukturu. Postarají se tak o nulové přetížení a rychlou reakci na mimořádné situace. Zpráva GIV předpovídá, že 15% aut bude mít technologii Cellular Vehicle-To-Everything, propojující vozidlo s infrastrukturou, sítí, ostatními vozidly, chodci atd.

5. Working with bots
Inteligentní automatizace, která již nyní proměňuje mnoho průmyslových odvětví, převezme nebezpečné, opakující se nebo vysoce náročné úkoly, a bude tak přínosem pro bezpečnost a produktivitu. V průmyslovém odvětví bude 103 robotů na každých 10 000 zaměstnanců.

6. Augmented Creativity
Cloudová umělá inteligence (Cloud AI) sníží náklady a odstraní bariéry vzniku vědeckých experimentů, inovací a umění. Otevře tak zlatý důl kreativního potenciálu přístupného pro všechny. Předpoklad je, že 97% velkých společností bude používat AI.

7. Frictionless Communication
Umělá inteligence a analytika big data vytvoří bezproblémovou komunikaci mezi společnostmi a zákazníky a odstraní jazykové bariéry. Přesnost, porozumění a důvěra podpoří budoucí komunikaci.

8. Symbiotic Economy
Společnosti na celém světě přijímají digitální technologie a inteligentní aplikace na jednotných přístupových platformách – to znamená větší spolupráci, sdílení zdrojů, silnější globální ekosystémy a vyšší produktivitu. Předpovědí je, že všechny společnosti bez ohledu na to, kde se nacházejí, budou používat cloudovou technologii a 85% obchodních aplikací bude založeno na cloudu.

9. 5G`s rapid rollout
5G je tady a jeho nasazení probíhá mnohem rychleji než u jakékoliv předchozí generace bezdrátových sítí. Potenciál této technologie pro jednotlivce, podniky i společnost je obrovský. Zpráva GIV předpokládá, že 58% světové populace bude mít přístup k sítím 5G.

10. Global Digital Governance
Pokroky v digitální technologii musí být vyváženy sdílenými standardy a zásadami pro používání dat. Zpráva GIV předpovídá, že roční objem globálních dat dosáhne 180 ZB (1 ZB = 1 bilion GB).

„Lidská zvídavost se nikdy nezastaví. Měli bychom se dívat do budoucnosti, přesouvat se od inovací k vynálezům. Díky tomu, že každé odvětví implementuje 5G, AI, cloud computing a další nové technologie, jsme svědky rychlé změny v našich životech, práci i ve společnosti. Společnost Huawei se zavázala budovat digitální platformy, uživatelské zkušenosti a inteligentní technologie, které umožňují všudypřítomné připojení. Naším posláním je nabídnout každému člověku i organizaci inteligentní budoucnost a výhody zcela nových příležitostí pro růst,“ říká Kevin Zhang, ředitel marketingu pro infrastrukturu informačních a komunikačních technologií ve společnosti Huawei.

Po první zprávě vydané v roce 2018 je zpráva GIV @2025 navržena tak, aby analyzovala trendy vývoje průmyslu a sloužila jako strategický průvodce pro další rozvoj odvětví ICT.

Pro více informací o GIV @2025 navštivte www.huawei.com/minisite/giv/en

O společnosti Huawei
Huawei je vedoucím globálním výrobcem infrastruktury informačních a komunikačních technologií a chytrých zařízení. Nabízíme integrovaná řešení ve čtyřech klíčových oblastech, kterými jsou telekomunikační sítě, výpočetní technika, chytrá zařízení a cloudové služby. Naším závazkem je každému jednotlivci, domácnosti a organizaci přinášet digitální řešení pro plně propojený, inteligentní svět.

Ucelená nabídka produktů, řešení a služeb Huawei je současně konkurenceschopná a bezpečná. Pro naše zákazníky vytváříme trvalé hodnoty prostřednictvím otevřené spolupráce s partnery v rámci ekosystému. Pomáháme lidem k jejich růstu, pracujeme na větším komfortu občanů v domácnostech a inspirujeme organizace všech druhů a velikostí k inovativnějším přístupům.

V Huawei se inovace zaměřují na potřeby zákazníků. Silně investujeme do základního výzkumu, přičemž se soustředíme na technologicky přelomová řešení, která posouvají svět kupředu. Máme více než 180 tisíc zaměstnanců a působíme ve více než 170 zemích a regionech. Společnost Huawei byla založena v roce 1987 a funguje jako soukromá společnost plně vlastněná svými zaměstnanci.

Pro více informací prosím navštivte naše webové stránky www.huawei.com nebo nás sledujte na:
http://www.linkedin.com/company/Huawei
http://www.twitter.com/Huawei
http://www.facebook.com/Huawei
http://www.youtube.com/Huawei