2018/12/18

Ny app fra Huawei kan hjælpe blinde med at ”se”

Huawei har udviklet en app til deres nyeste smartphone HUAWEI Mate 20 Pro, som via kunstig intelligens kan hjælpe blinde med at se og afkode følelserne hos den person, de taler med. Ifølge Dansk Blindesamfund rummer teknologien mange muligheder, som kan bidrage til øget selvhjulpenhed for personer med synshandicap.

Forestil dig at føre en samtale med en person ansigt til ansigt, hvor du ikke har mulighed for at se eller afkode, hvad den pågældende person viser af følelser. Det virker måske banalt, men det er en udfordring, som blinde personer oplever hver dag. Vores ansigtsudtryk er en stor del af den måde, vi udtrykker os og kommunikerer på.

Den udfordring forsøger Huawei nu at gøre noget ved. Huaweis nye topmodel HUAWEI Mate 20 Pro er spækket med kunstig intelligens, og netop dét er kernen i den app, som Huawei har udviklet til at hjælpe personer med synshandicap til at ”se” følelser.

Appen, som hedder ”Facing Emotions”, bruger kameraet på HUAWEI Mate 20 Pro til at afkode følelser baseret på syv forskellige grundlæggende ansigtsudtryk, der hver for sig eller flere tilsammen fortæller, hvad en person føler. Den kunstige intelligens afgør derefter, hvilken af de syv følelser det drejer sig om, væmmelse, foragt, sorg, frygt, vrede, forbavselse eller glæde, og afspiller en enkel lyd i høretelefonen i øret hos den blinde person, som derved kan lytte sig frem til, hvilken følelse personen foran dem udviser med deres ansigtsmimik.

Appen er et eksempel på, hvordan allerede eksisterende teknologi med enkle udviklingstiltag kan gøre gavn:

”Facing Emotions”-appen er et forsøg på at bruge teknologien til at gøre en positiv forskel for personer med udfordringer eller handicap, så de forhåbentlig kan deltage i samfundslivet på mere lige vilkår. Vi vil som en kommerciel aktør gerne gøre en forskel med den teknologi, som vi udvikler, og den ambition håber vi, at vi kan inspirere flere virksomheder til også at have,” siger Marie Dam Feldborg, der er Head of Marketing & Communication hos Huawei Danmark.

Dansk Blindesamfund: Teknologi bidrager til større selvhjulpenhed

Hos Dansk Blindesamfund ser man positivt på Huaweis nye initiativ. Interesseorganisationen arbejder blandt andet for, at blinde og svagsynede skal kunne leve et mere selvstændigt liv, og her spiller ny teknologi en central rolle i forhold til at skabe øget tilgængelighed.

”Vi synes altid, det er positivt, når de store teknologiudviklere tænker tilgængelighed og anvendelighed for mennesker med synshandicap ind i deres produkter. Der er en spændende udvikling i gang inden for kunstig intelligens, som vi følger nøje. På sigt kan den kunstige intelligens være med til at skabe selvstændighed for blinde og svagsynede både gennem specialiserede hjælpemidler, men også i hverdagsteknologi som telefonen i lommen,” siger Jesper Holten, tilgængelighedsekspert i Dansk Blindesamfund.

Om Facing Emotions appen

• Facing Emotions er en app, der via kameraet i HUAWEI Mate 20 Pro aflæser ansigter og kan registrere op til syv forskellige følelser ud fra ansigtsmimikken.

• Appen kan ved hjælp af kunstig intelligens afkode og genkende følgende følelser: væmmelse, foragt, sorg, frygt, vrede, forbavselse og glæde. Der er tilknyttet en særlig lyd for hver af disse følelser, som bliver afspillet af højtaleren eller i høretelefonen.

• Lydene er nøglen i appens funktionalitet. De er udviklet af den blinde komponist, Tomasz Bilecki, som har haft fokus på, at lydene er korte, koncise, enkle og non-invasive for brugeren selv og miljøet omkring.

• Huawei har også udviklet en særlig holder til telefonen, som kan bruges, når appen er aktiv, og som kan 3D-printes. Holderen er udviklet af designeren Janek Kochanski og gør det muligt for brugeren af appen at have hænderne fri. Holderen kan bestilles på shapeways.com.

• Appen kan downloades på Google Play.

Facing Emotions dokumentarfilm

Huawei har lavet en kort dokumentar, som viser, hvordan Facing Emotions kan hjælpe personer med synshandicap. I filmen møder vi Mirjana fra Sverige, Robert fra Polen og Mustafa fra Tyrkiet. Filmen kan ses på Youtube.

Om Huawei

Huawei er en af verdens førende producenter af data- og telekommunikationsudstyr. Gennem brugercentreret innovation og stærke partnerskaber har Huawei etableret end-to-end fordele i telenetværker, enheder og cloud computing. Huawei arbejder for at skabe maksimal værdi for teleoperatører, virksomheder og forbrugere ved at tilbyde konkurrencedygtige løsninger. Huaweis produkter og services sælges i mere end 170 lande og betjener mere end en tredjedel af verdens befolkning.

Huawei har mere end 9900 medarbejdere i Europa – hvoraf 1200 arbejder i R&D. Virksomheden har i alt 18 R&D centre i otte europæiske lande (Tyskland, Belgien, Finland, Frankrig, Irland, Italien, Sverige og England) og driver talrige fælles innovationscentre i samarbejde med telekommunikations- og teknologipartnere.

For mere information, besøg www.consumer.huawei.com/dk. Find os på Facebook og YouTube.