*تصاویر محصولات و محتوای نشان داده شده در صفحات صرفا جهت اطلاع شما آماده شده است. ممکن است میان ویژگی ها و مشخصات محصول واقعی(از جمله ظاهر، رنگ و اندازه)و محتوای نشان داده شده(من جمله پس زمینه ها، رابط کاربری و آیکونها)مغایرت وجود داشته باشد.

   **تمامی داده های ارائه شده در صفحات قبل در شرایط خاص در آزمایشگاه های هوآوی به دست آمده است. برای اطلاعات بیشتر به مشخصات همان محصول رجوع کنید. داده های واقعی بر اثر تفاوت در محصولات، نسخه های نرم افزاری، نوع استفاده و عوامل محیطی میتواند متفاوت باشد. تمامی داده ها تابعی از استفاده واقعی از دستگاه میباشد.

   ***به منظور ارائه اطلاعات و ویژگی های دقیق، هوآوی ممکن است با توجه به تغییرات محصول، در تصاویر و توضیحات صفحات قبل تغییرات ایجاد نماید. لذا اطلاعات محصولات ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر نماید.

   ****اندازه محصول، وزن محصول، و مشخصات مربوطه صرفاً مقادیری نظری هستند. اندازه‌گیری واقعی بین تک تک محصولات ممکن است متفاوت باشد. همه مشخصات مشروط به محصول واقعی هستند.

   *****اندازه، وزن و مشخصات مرتبط با محصول بصورت نظری قید شده‌اند. ممکن است اندازه واقعی برای هرکالا اندکی متفاوت باشد. تمامی مشخصات مربوط به محصول واقعی است.

    برای تغییر انتخاب خود، روی این دکمه کلیک کنید