features

گیرنده جهت دار صدا در ضبط ویدیو
صدای اضافی کمتر - صدا تنها از جهتی گرفته می شوند که لنز رو به روی آن است.

4 میکروفون با قابلیت حذف صدا های اضافی برای ضبط صدای شفاف
Mate 9 هوآوی ، 4 میکروفون مخصوص دارد. گیرنده و میکروفون ها صدا های اضافی را با تکنولوژی مخصوص لغو می کند تا با پاک کردن صدا های پیش زمینه ، کیفیت تماس ها را بالا ببرد.

: