Security

به‌روزرسانی‌های امنیتی Huawei EMUI

برای محافظت از مشتریانمان، هیچ مشکل امنیتی‌ای را پیش از تحقیق و انتشار پچ‌ها یا نسخه‌های جدید افشا نمی‌کنیم، به بحث نمی‌گذاریم، یا تأیید نمی‌کنیم.
تمام تلاشمان را خواهیم کرد تا پچ‌های امنیتی را در مدل‌های متناظر ادغام کنیم، اما ممکن است دورۀ ادغام بر اساس منطقه و مدل متغیر باشد.
لیست به‌روزرسانی