به‌روزرسانی‌های امنیتی Huawei EMUI

تمام تلاشمان را خواهیم کرد تا پچ‌های امنیتی را در مدل‌های متناظر ادغام کنیم، اما ممکن است دورۀ ادغام بر اساس منطقه و مدل متغیر باشد.
لیست به‌روزرسانی