Email us

به ما ایمیل بزنید

ایمیل پشتیبانی

اگر سوالی درباره هر یک از محصولات هوآوی داشتید به ما ایمیل بزنید.

 

به خدمات مشتریان Huawei خوش آمدید. لطفاً اطلاعات خود را در قسمت زیر وارد کنید. Huawei اطلاعات ارائه‌شده را به منظور ارائه خدمات به مشتریان استفاده خواهد کرد. لطفاً توجه کنید که Huawei برای حریم شخصی شما ارزش قائل است و به آن احترام می‌گذارد و از همین رو، اطلاعات شما را فقط به منظور ارائه خدمات استفاده خواهد کرد و با اشخاص ثالث به اشتراک نخواهد گذاشت. برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفا بیانیه حفظ حریم شخصی Huawei را بخوانید.

+به ما ایمیل بزنید