برخی از مخاطبین تکراری هستند

محصولات مربوطه: Smartphone
محصولات مربوطه:
zoom in pic
برخی از مخاطبین تکراری هستند

برای عیب‌یابی مشکل، کارهای زیر را انجام دهید:

۱ مخاطبین تکراری را ادغام کنید

می‌توانید با انجام اقدام زیر مخاطبین خود را با همدیگر ادغام کنید (به غیر از مخاطبین ذخیره‌شده در سیم‌کارت). ادغام مخاطبین باعث می‌شود مخاطبینی که نام یکسانی دارند با هم ترکیب شوند اما پس از ادغام، چند شماره ذیل یک نام مخاطب ظاهر خواهد شد.

  • EMUI 8.X یا بالاتر: به مخاطبین > بیشتر > سازمان‌دهی مخاطبین > ادغام مخاطبین تکراری بروید.
  • EMUI 9.0‏ و Magic UI 2.0‏: به مخاطبین > > سازمان‌دهی مخاطبین > ادغام مخاطبین تکراری بروید.
  • EMUI 9.0.1/9.1/9.1.1 و Magic UI 2.0.1/2.1: به مخاطبین > > تنظیمات > سازمان‌دهی مخاطبین > ادغام مخاطبین تکراری بروید.
  • EMUI 10.X و Magic UI 3.X: تنظیمات را باز کنید، سازمان‌دهی مخاطبین را جستجو کنید و به آن قسمت بروید و سپس ادغام مخاطبین تکراری را لمس کنید.

۲ همگام‌سازی مخاطبین را غیرفعال کنید

برخی از برنامه‌های شخص ثالث (برای مثال Google و Exchange) ممکن است همگام‌سازی مخاطبین را به‌طور پیش‌فرض فعال کنند، که این امر منجر به ایجاد مخاطبین بدون شماره تلفن یا مخاطبین تکراری می‌شود.

می‌توانید با انجام اقدامات زیر، همگام‌سازی مخاطبین را در برنامه‌های شخص ثالث مربوطه غیرفعال کنید:

به تنظیمات > کاربران و حساب‌ها بروید، برنامه مربوطه را انتخاب و همگام سازیمخاطبین را غیرفعال کنید.

۳ فقط مخاطبین برخی از حساب‌ها را نمایش دهید

همچنین می‌توانید انتخاب کنید تا مخاطبین مربوط به حساب‌های خاصی طبق نیازتان نمایش داده شوند.
  • EMUI 8.X یا بالاتر: به مخاطبین > بیشتر > اولویت‌های نمایش بروید.
  • EMUI 9.0‏ و Magic UI 2.0‏: به مخاطبین > > اولویت‌های نمایش بروید.
  • EMUI 9.0.1/9.1/9.1.1 و Magic UI 2.0.1/2.1: به مخاطبین > > تنظیمات > اولویت‌های نمایش بروید.
  • EMUI 10.X و Magic UI 3.X: تنظیمات را باز کنید، سپس اولویت‌های نمایش را جستجو کنید و به آن قسمت بروید.

۴. مجوزهای دسترسی به مخاطبین داده‌شده به برنامه‌های مربوطه را غیرفعال کنید

برنامه‌هایی که به آنها مجوز دسترسی به مخاطبین داده شده است، می‌توانند داده‌های مخاطبین را در تلفنتان بخوانند یا آنها را تغییر دهند. می‌توانید این مجوز دسترسی به مخاطبین داده شده به برنامه‌های مربوطه را لغو کنید.

تنظیمات را باز کنید، مجوزهای برنامه را جستجو کنید و به آن قسمت بروید، مخاطبین را لمس کنید و کلیدهای موجود در کنار برنامه‌های مربوطه را خاموش کنید.

۵ سیم‌کارت را تعویض کنید

برخی از سیم‌کارت‌های USIM ‏Unicom دو مخاطب مشابه را نمایش می‌دهند. توصیه می‌شود برای تعویض سیم‌کارت خود با شرکت مخابراتی تماس بگیرید.

مفید بود یا خیر؟
بابت ارائه بازخورد از شما متشکریم.