اشتراک‌گذاری مخاطبین با استفاده از کارت‌های ویزیت الکترونیکی

محصولات مربوطه:
اشتراک‌گذاری مخاطبین با استفاده از کارت‌های ویزیت الکترونیکی

اشتراک‌گذاری کارت ویزیت شما: مخاطبین را باز کنید و برای تنظیم تصویر نمایه، وارد کردن نام، نشانی کاری، شماره تلفن و سایر اطلاعات خود، من را لمس کنید. سپس را لمس کنید، دستگاهتان به طور خودکار کارت ویزیت دارای کد QR شما را ایجاد خواهد کرد. می‌توانید با استفاده از کد QR، کارت ویزیت خود را مستقیماً به اشتراک بگذارید. همچنین، می‌توانید را لمس کنید و روش اشتراک‌گذاری را انتخاب نموده دستورالعمل‌های روی صفحه را برای اشتراک‌گذاری دنبال کنید.اشتراک‌گذاری مخاطبین: مخاطبین را باز کنید، مخاطب مورد نظر برای اشتراک‌گذاری را انتخاب نمایید و سپس کد QR موجود در گوشه سمت راست بالا را لمس کنید تا مخاطب با استفاده از کد QR به اشتراک گذاشته شود. همچنین، می‌توانید اشتراک‌گذاری را لمس کنید و روش اشتراک‌گذاری را انتخاب نموده دستورالعمل‌های روی صفحه را برای تکمیل فرایند اشتراک‌گذاری دنبال کنید.

اگر دستگاه طرف مقابل از قابلیت تحلیل کد QR پشتیبانی کند، می‌تواند برای افزودن مخاطبین، به طور مستقیم عکس بگیرد یا کدهای QR را اسکن کند.

مفید بود یا خیر؟
بابت ارائه بازخورد از شما متشکریم.