find-model

راهنمای یافتن شماره مدل محصول

از روش‌های زیر می‌توانید برای یافتن شماره مدل هریک از دستگاه‌های هواوی خریداری‌شده استفاده نمایید.

(شکل‌های زیر صرفاً جهت اطلاع شما می‌باشد. محل اطلاعات مدل محصول ممکن است با توجه به مدل و نوع محصول متفاوت باشد)

گوشی‌های تلفن

روش یک:  برچسب محصول که بر روی بسته‌بندی خارجی محصول قرار گرفته است را بررسی کنید. همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است ٬ برچسب محصول روی بسته‌بندی قرار دارد و اطلاعات اصلی محصول مانند شماره مدل بر روی آن درج شده است.

روش دو:  پلاک مشخصات که در قسمت داخلی پشت تلفن قرار دارد را بررسی کنید. این روش تنها زمانی ممکن است که قاب پشت تلفن جداشدنی باشد. اگر باتری جداشدنی باشد، پلاک مشخصات در پشت باتری قرار دارد.

شکل زیر جهت اطلاع شما می‌باشد.

روش سه:  شماره مدل را در تنظیمات سیستم بررسی کنید. به قسمت تنظیمات > درباره تلفن > شماره مدل بروید.

دستگاه‌های همراه

1. WiFi همراه ( E5 ):

روش یک:  برچسب محصول را که بر روی بسته‌بندی خارجی محصول قرار گرفته است ٬ بررسی کنید. همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است ٬ برچسب محصول روی بسته‌بندی قرار دارد و اطلاعات اصلی محصول مانند شماره مدل بر روی آن درج شده است.

روش دو:  پلاک مشخصات که در قسمت داخلی پشت محصول قرار دارد را بررسی کنید.

قاب پشتی یا باتری محصول را در بیاورید؛ آنگاه پلاک مشخصات محصول را مشاهده خواهید کرد که شماره مدل، طبق شکل‌های زیر، روی آن درج شده است.

 

2. کارت داده

روش یک:  سطح خارجی محصول را مطابق شکل زیر بررسی کنید.

روش دو:  با در آوردن قاب، پلاک مشخصات را مطابق شکل زیر بررسی کنید.

3. تجهیزات سمت مشتری ( CPE )

روش یک:  برچسب محصول که بر روی بسته‌بندی خارجی محصول قرار گرفته است را بررسی کنید. همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است ٬ برچسب محصول روی بسته‌بندی قرار دارد و اطلاعات اصلی محصول مانند شماره مدل بر روی آن درج شده است.

روش دو:  پلاک مشخصات محصول را که در پشت یا پایین آن قرار گرفته است مطابق شکل زیر بررسی کنید.

دستگاه‌های پوشیدنی هوشمند

روش یک:  برچسب محصول را روی بسته خارجی محصول قرار گرفته است مطابق شکل زیر بررسی کنید.

روش دو:  سطح خارجی محصول را مطابق شکل‌های زیر بررسی کنید.

سری‌های TalkBand

HUAWEI FIT

سری‌های ساعت هواوی

محصولات خانگی هوشمند

1. روتر

روش یک:  برچسب محصول که بر روی بسته‌بندی خارجی محصول قرار گرفته است را بررسی کنید. همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است ٬ برچسب محصول روی بسته‌بندی قرار دارد و اطلاعات اصلی محصول مانند شماره مدل بر روی آن درج شده است.

روش دو:  پلاک مشخصات محصول را که در پشت یا پایین آن قرار گرفته است مطابق شکل زیر بررسی کنید.

 

 

: