بررسی وضعیت تعمیر
لطفا روش بررسی را انتخاب کنید
  1. شماره سریال IME/SN
error

متاسفانه مورد مطابقی در سیستم یافت نشد.

توضیحات

  • • تنها می توانید وضعیت تعمیر در یک ماه گذشته را پیگیری کنید.
  • • در قسمت شماره گیر تلفن همراه خود *#06#را شماره گیری کنید تا SN برای شما نمایش داده شود.
  • • همچنین می توانید شماره سریال SN را از روی جعبه ی دستگاه بیابید.
  • * لطفا توجه داشته باشید که ممکن است دستگاه شما جهت ارسال به پست تحویل داده شده باشد، برای کسب هرگونه اطلاعات بیشتر با 02142000 تماس بگیرید.