اعلامیۀ مربوط به آسیب‌پذیری‌های امنیتی دستگاه‌های Huawei
Huawei قصد انتشار پچ‌های امنیتی برای مدل‌های پرچمدار خود را دارد. تمام مدل‌های مشمول ظرف سه ماه این پچ‌های امنیتی را دریافت خواهند کرد.
لیست به‌روزرسانی
2018
 • HWPSIRT-2018-08158: آسیب‌پذیری‌های مربوط به کدهای تأیید SMS هوشمند در دستگاه‌های Huawei

  درجه اهمیت

  متوسط

  تأثیر

  به علت وجود این آسیب‌پذیری‌های امنیتی، ممکن است اطلاعات مربوط به حریم خصوصی در دستگاه‌های Huawei افشا شود.

  محصولات تحت تأثیر

  Mate 10,Mate 10 Pro,P20,P20 Plus,Mate RS,Mate 20,Mate20 pro,Mate20 X

  نسخه‌های تعميرشده

  ALP-AL00B 9.0.0.125(C00E81R2P20T8); ALP-TL00B 9.0.0.125(C01E81R1P20T8); BLA-AL00B 9.0.0.125(C00E83R2P15T8); BLA-TL00B 9.0.0.125(C01E83R1P15T8); Emily-AL00A 9.0.0.125(C00E76R1P21T8); Emily-TL00B 9.0.0.125(C01E76R1P21T8); Charlotte-AL01B 9.0.0.125(C00E51R1P15T8); Charlotte-TL01B 9.0.0.125(C01E51R1P15T8); NEO-AL00 9.0.0.125(C786E81R1P13T8); Hima-AL00B 9.0.0.136(C00E130R1P21); Hima-L29CA 9.0.0.126(C605E10R1P16); Hima-TL00B 9.0.0.136(C01E135R1P21); Laya-AL00C 9.0.0.137(C00E130R1P20); Laya-AL00EP 9.0.0.137(C786E135R1P20); Laya-L09C 9.0.0.126(C605E10R1P16); Laya-L09C 9.0.0.126(C185E10R1P16); Laya-L29C 9.0.0.128(C635E12R1P16); Laya-L29C 9.0.0.126(C636E10R1P17); Laya-L29C 9.0.0.126(C605E10R1P16); Laya-L29C 9.0.0.126(C185E10R1P16); Laya-L29C 9.0.0.126(C10E10R1P18); Laya-L29C 9.0.0.126(C10E10R1P18); Laya-TL00C 9.0.0.137(C01E135R1P20); Ever-AL00B-CUST 9.0.0.130(C00); Ever-L29B 9.0.0.132(C432E3R1P12); Ever-L29B 9.0.0.127(C636E3R1P11); Ever-TL00B-CUST 9.0.0.135(C01)