screen

مواردی که در میت بوک هوآوی می بینید را تجربه کنید. داشتن صفحه نمایش 12 اینجی IPS multi-touch سبب شده است که میت بوک هوآوی جزئیات و وضوح بیشتر در رزولشن متحیر کننده ‎2160 x 1440‎ نشان دهد. با دید گسترده 160 درجه ای شما می توانید محتویات مورد علاقه اتان در تمامی جهات قادر مشادهده کنید.

‎2160 x 1440‎
RESOLUTION

‎6.9 mm‎
THIN

تصویر کامل و زنده ای با گام های رنگی ‎‎85%‎ میت بوک هوآوی NTSC می شوند. رزولوشن ‎2160 x 1440‎ با زاویه 160 درجه ای تصاویری که مشاهده می کنید در مقابل شما ظاهر می کنند.

: