*Οι εικόνες των προϊόντων στις προηγούμενες σελίδες παρέχονται για λόγους αναφοράς μόνο. Τα πραγματικά χαρακτηριστικά και λειτουργίες των προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων της εμφάνισης, του χρώματος και του μεγέθους μεταξύ άλλων) καθώς επίσης και τα πραγματικά στοιχεία της οθόνης (συμπεριλαμβανομένων των ταπετσαριών, του περιβάλλοντος εργασίας και των εικονιδίων μεταξύ άλλων) μπορεί να διαφέρουν.

**Όλα τα δεδομένα που αναφέρονται στις προηγούμενες σελίδες αποτελούν θεωρητικές τιμές που προέκυψαν από δοκιμές οι οποίες διεξήχθησαν υπό συγκεκριμένες συνθήκες στα εσωτερικά εργαστήρια της HUAWEI. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα στοιχεία των προαναφερθέντων προϊόντων. Τα πραγματικά δεδομένα μπορεί να διαφέρουν λόγω διαφοροποιήσεων στο κάθε προϊόν, διαφορετικής έκδοσης λογισμικού, συνθηκών λειτουργίας και περιβαλλοντικών παραγόντων. Όλα τα δεδομένα υπόκεινται σε πραγματική χρήση.