2013/06/19

Μπορούσαμε να κάναμε το Ascend P6 ακόμη λεπτότερο