2016/06/07

Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία 2015

Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2015

Download: http://download-c.huawei.com/download/downloadCenterMkt?downloadId=414050&file=material&downloadCode=aHVhd2VpMTIz