Βρείτε τα ακόλουθα καταστήματα υπηρεσιών VIP για εσάς: 
Η υπηρεσία VIP δεν παρέχει υπηρεσία επισκευής. 
    Δεν υπάρχουν σημεία εξυπηρέτησης VIP, δοκιμάστε μια άλλη πόλη. 

    Ενεργοποίηση υπηρεσιών τοποθεσίας;

    Όταν είναι ενεργοποιημένες, η Huawei μπορεί να πραγματοποιεί αναζήτηση για κοντινά κέντρα εξυπηρέτησης βάσει της τρέχουσας τοποθεσίας σας.