Terms of Use

תוצאות נפוצות

  תוצאות מוצעות

   הזן מונחי חיפוש נוספים

   חיפושים חמים

    המלצה פופולרית

     תנאי השימוש של האתר הרשמי של Huawei Consumer Business

     1. תנאי שימוש

     תנאי שימוש אלה חלים על אתר HUAWEI Consumer Business (Huawei”"). המצוי בכתובת http://consumer.huawei.com/en/ ("האתר"). בגישתך לאתר זה, אתה מאשר שאתה מקבל את התנאים הבאים. אם אינך מבין תנאי כלשהו מתנאים אלה או אינך מסכים עמם, עליך להפסיק את השימוש באתר זה.

     תנאי שימוש אלה כתובים בלשון זכר על מנת להקל על רצף הקריאה, אך פונה לנשים וגברים כאחד.תנאי שימוש אלה כוללים התייחסויות לשירותים, טרנזאקציות, עסקאות, אספקת מוצרים וכן הלאה ("עסקאות"). ככל שהאתר אינו מציע ו/או מאפשר למשתמש לבצע עסקאות באתר, יש להתעלם מהתייחסות כאמור לעסקאות.     בכפוף לדין החל, HUAWEI שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאי שימוש אלה בכל עת וללא הודעה. באחריותך לבדוק באופן סדיר אם בוצעו שינויים בתנאי שימוש אלה. המשך השימוש שלך באתר זה לאחר הכרזה על שינויים מעין אלה מהווה את הסכמתך לשינויים האמורים.

     2. מידע והסבר אודות האתר

     HUAWEI מפעילה אתר זה ומנהלת אותו ממשרדיה הראשיים במחוז גואנגדונג שבסין. למרות שייתכן ויהיה ניתן לגשת לאתר זה מכל מקום בעולם, זמינות הפונקציות, המוצרים והשירותים הנדונים והמוזכרים והמסופקים באתר זה או באמצעותו עשויים להשתנות בהתאם לארץ או לאזור.

     אם תחליט לבקר באתר זה מארצות או מאזורים שמחוץ לסין, אתה עושה זאת מרצונך ותשתמש באתר שלנו גם בהתאם לדינים המקומיים.

     3. תוכן האתר

     כל הטקסטים, התמונות, המוזיקה, הסרטונים, ההנפשות, הסימנים המסחריים, התבניות, התרשימים, הממשקים החזותיים והקוד (להלן, "תוכן"), לרבות וללא הגבלה, הרעיונות, העיצוב, המבנה, הביטוי והתצוגה של התוכן המוזכר לעיל, הם בבעלות HUAWEI או בשליטתה, או מורשים לשימוש על-ידה. אלא אם נאמר אחרת בתנאי שימוש אלה, לא תשתמש בתוכן שבאתר זה לכל מטרה מסחרית, בכל דרך שהיא, ללא הסכמה בכתב ומראש של HUAWEI.

     ניתן להוריד מידע המוצג באתר זה בנוגע למוצרים ולשירותים של HUAWEI, בתנאי ש:

     1. המידע האמור ישמש רק למטרות אישיות ולא למטרות מסחריות.
     2. לא ייעשו כל שינויים שהם במידע האמור.
     3. לא יצורפו כל הצהרות או התחייבויות נוספות בנוגע למידע האמור או למסמכים המכילים מידע זה.
     4. אף הצהרה ו/או הודעה המציינת את בעלותה של HUAWEI (לרבות בעלותה בקניין רוחני), או זכויות משפטיות ואינטרסים אחרים, בנוגע למידע האמור לא תוסר בחלקה או במלואה.

     4. תנאי השימוש

     אין להשתמש באתר זה ובתוכנו באופן בלתי חוקי או לכל מטרה האסורה במסגרת תנאי שימוש אלה, ואין להשתמש בהם כדי להפר את הזכויות המשפטיות והאינטרסים של אנשים או ארגונים אחרים.

     אין להשתמש בכל התקן, תוכנית או אלגוריתם, לרבות תוכנות עכביש, רובוטים, קישורים עמוקים ושאיבת מידע, או בכל תוכנית זהה או דומה המופעלת באופן ידני, כדי לקבל, להעתיק או לנטר כל חלק של אתר זה או של תוכנו, או כדי לגשת אליהם. בנוסף, אין לקבל או להעתיק כל חומר, מסמך או מידע הנכללים באתר זה, או לבקר בהם, באמצעות כל שיטה שאינה מסופקת על-ידי אתר זה.

     אין לנסות לגשת באופן בלתי חוקי, לפענח או להשתמש בשיטות בלתי חוקיות אחרות כדי לקבל גישה ללא הרשאה אל אתר זה, תוכנו או שירותיו. אין לעקוב, לבצע בדיקת מידע לאחור (“reverse lookup”) או לפענח כל מידע של לקוחות המופיע באתר זה, לרבות וללא הגבלה, מזהי HUAWEI של משתמשים אחרים, שאינם אתה.

     אין להפר את מנגנוני האבטחה או אמצעי האימות הפועלים באתר זה או המקושרים אליו. אין לבצע בדיקה, סריקה או לחפש בכל דרך אחרת נקודות תורפה ברשת של אתר זה או של אלה המקושרים אליו, ואין לבצע כל סוג של מתקפה כנגדו.

     אתה מסכים להימנע משימוש בכל התקן, תוכנה או תוכנית כדי לשבש או לנסות לשבש את פעולתו התקינה של אתר זה או של כל הטרנזאקציות המתבצעות באתר זה, או לשבש או לנסות לשבש את השימוש באתר זה מצד אחרים. אין לבצע כל פעולה המאחסנת כמות לא סבירה או לא פרופורציונלית של נתונים על לתשתית, המערכת או הרשת של אתר זה, או על מערכות או רשתות המקושרות לאתר זה.

     5. חשבון, סיסמה ואבטחה

     ייתכן שיהיה עליך ליצור מזהה HUAWEI או להתחבר למזהה HUAWEI שלך כדי לקבל גישה לפונקציות או לשירותים מסוימים באתר זה. אתה נוטל על עצמך את מלוא האחריות להגנה על הסודיות של פרטי חשבונך, לרבות הסיסמה שלך. אתה נוטל על עצמך את מלוא האחריות לכל הפעולות שיתרחשו בחשבונך או כנגדו, במקרה שלא תצליח לשמור על האבטחה והסודיות של המידע האמור.

     אם תגלה שבוצעו בחשבונך פעולות חריגות, לרבות וללא הגבלה, שינוי הסיסמה או כניסה לחשבון או שימוש בו מצד אנשים ללא הרשאה, עליך ליידע את HUAWEI באופן מיידי. אם הכשל בשמירת הסודיות של פרטי חשבונך יוביל לשימוש בחשבונך על-ידי אחרים, אשר יגרום נזקים ל-HUAWEI או למבקרים אחרים באתר זה, ייתכן שתישא בחבות בגין הנזקים האמורים.

     אין להשתמש במזהה HUAWEI של מישהו אחר בשום מקרה ללא הרשאה מפורשת מבעל החשבון. אם אי-עמידתך בתנאי סעיף זה תגרום נזקים או הפסדים לך או לאחרים, HUAWEI לא תישא באחריות לנזקים האמורים.

     6. קישורים חיצוניים

     אתר זה עשוי להכיל קישורים אל אתרים של גורמי צד שלישי עצמאיים (כגון אתרי מפיצים וקמעונאים של מוצרי Huawei בארצך או באזורך) ("אתרי צד ג'"). קישורים אלה מסופקים לנוחותם של המבקרים באתר זה. HUAWEI אינה נושאת בכל אחריות, במפורש או מכללא, בנוגע לתוכן, לשירותים ולמידע המסופקים באתרים המקושרים, ואין להתייחס לקישורים אלה כאל המלצה או הרשאה מצד HUAWEI ביחס לאתרים המקושרים. ביקורך בכל אחד מהאתרים המקושרים, או בכולם, הינו על אחריותך המלאה ו-HUAWEI לא תישא באחריות לתוצאה של כל אינטראקציה מעין זו. מובהר שאין Huawei אחראית לעסקאות שעשויות להתבצע באתרי צד ג' ("עסקאות צד ג'"), ותנאי שימוש אלה אינם חלים על עסקאות צד ג' כאמור.

     7. פרטיות

     אתר זה כפוף למדיניות הפרטיות של HUAWEI שאת פרטיה ניתן לראות על-ידי בחירה באפשרות 'מדיניות הפרטיות' בסרגל שבתחתית דפי האינטרנט באתר זה. מדיניות הפרטיות הינה חלק אינטגראלי מתנאי שימוש אלה אשר תנאיהם חלים על מדיניות הפרטיות.

     יש לציין שקישור הרשת והנתונים המשודרים בינך לבין האתר אינם בטוחים לחלוטין או סודיים, ויתכן שהמידע והנתונים שאתה שולח לאתר זה ייורטו על-ידי אחרים. HUAWEI אינה יכולה לערוב לאבטחה ולסודיות של קישור הרשת ושל הנתונים המשודרים בינך לבין אתר זה.

     8. שמירת זכויות

     HUAWEI שומרת לעצמה את הזכות לבצע את הפעולות הבאות בכל עת וללא הודעה:

     1. להשעות או לסיים את ההפעלה של אתר זה, או את הגישה לחלק מאתר זה או לכולו בכל עת ומכל סיבה.
     2. לתקן או לשנות את כל התוכן של אתר זה או חלק ממנו, וכן כל מדיניות, תנאים או סעיפים רלוונטיים.
     3. להשעות את ההפעלה של כל האתר או חלק ממנו למטרות תחזוקה, תיקון שגיאות, או כל שינוי אחר במועדים סדירים או אחרים.

     9. כתב ויתור

     HUAWEI אינה אחראית לזמינות, לרציפות הפעולה ולנגישות של אתר זה, תוכנו או שירותיו.אתר זה ותוכנו מסופקים 'כמות שהם' (“as is”). אתה, כמשתמש, נושא במלוא האחריות לשימוש באתר זה ובכל אתר המקושר אליו. אם לא תהיה שבע רצון מאתר זה, במלואו או בחלקו, הסעד היחיד שיעמוד לרשותך הוא להפסיק את השימוש באתר זה, במלואו או בחלקו, משום שהגבלת סעדים כאמור הינה חלק מההסכם שלך עם HUAWEI בנוגע לשימוש באתר זה.

     המידע המתפרסם באתר זה בנוגע לסוגי המוצרים והשירותים הזמינים, לרבות וללא הגבלה, פונקציות של מוצרים, תצורות, פרמטרים, תקנים טכניים ותוכן של שירותים, עשוי להשתנות בהתאם לארץ או לאזור. הפונקציות, התצורות, הפרמטרים והתקנים הטכניים של כל מוצר נתון עשויים להשתנות בשלבים שונים של מחזור חיי המוצר, וייתכן שיחלוף זמן מה עד ש-HUAWEI תעדכן את המידע המתאים באתר. אי לכך, ייתכן ויהיו הבדלים מסוימים בין פרטי המוצרים והשירותים שתראה באתר זה, לבין המוצר שתרכוש בפועל או המוצרים העומדים למכירה בשוק שלך. HUAWEI אינה מתחייבת שהתוכן של אתר זה הינו נכון, מלא או מהימן.

     10. הגבלת אחריות

     למעט במקרים האסורים על-פי דין, בכל מקרה, HUAWEI לא תישא באחריות לכל נזק עקיף, תוצאתי, מקרי, משני או לפיצוי עונשי בגין נזק, שעלולים להיגרם כתוצאה משימוש באתר זה, לרבות וללא הגבלה, אובדן רווחים, גם במקרים שבהם HUAWEI כבר הייתה מודעת לסיכונן הפוטנציאלי.

     מבלי לגרוע מהאמור לעיל בסעיף זה, אם שימושך באתר זה יגרום לנזק או להפסד מכל סוג שהוא, אחריותה המלאה והמרבית ש-HUAWEI ושותפיה לא תחרוג מהסכום הכולל של כל דמי מינוי או תשלומים דומים ששילמת ל-Huawei בגין שימושך בשירותים או בפונקציות של אתר זה (ככל שלא שילמת כלל ל- HUAWEI כאמור לא תהיה כל אחריות בקשר עם השימוש שלך באתר).

     ככל שהדין החל בתחום השיפוט הרלוונטי אינו מאפשר הגבלת אחריות כאמור לעיל, כולה או חלקה, הגבלת האחריות האמורה לעיל תחול במידה המירבית המותרת על פי הדין החל.

     11. שיפוי

     בכל מקרה שצד שלישי יפנה ל-Huawei בקשר עם טענה או דרישה, , בנוגע לשימושך באתר זה, אתה מסכים לשפות ולפצות את HUAWEI, מנהליה, עובדיה, סוכניה, שותפיה ובעלי רישיון נוספים בגין כל הפסד, חבות, הצעה או הוצאה (לרבות שכ"ט של עורך דין( בקשר עם כך.

     12. סעדים נפרדים

     ההוראות בסעיפים 10 "הגבלת אחריות" ו- 11 "שיפוי" של תנאי שימוש אלה תהיינה תקפות כל אחת באופן עצמאי, גם אם ייקבע שההוראות ו/או הסעיפים האמורים אינם מאפשרים את מילוי מטרתם או שלא ניתן לאכוף אותם במסגרת הדין. במידה שניתנת על פי דין, הגבלות האחריות המפורטות בסעיפים 10 ו-11 יחולו ללא תלות באם הנזק נגרם כתוצאה מ-(1) הפרת חוזה, (2) הפרת אחריות, (3) שגיאות או הפרות, לרבות רשלנות ומצג שווא, (4) אחריות קפידה או (5) כל סיבה אחרת.

     13. משוב

     כל משוב שתספק באתר זה לא ייחשב סודי. HUAWEI שומרת לעצמה את הזכות להשתמש במידע כאמור ללא הגבלה.

     14. הפרת תנאי שימוש אלה

     אתה מסכים כי ל-HUAWEI שמורה הזכות לסיים את גישתך לאתר זה ו/או לחסום אותך מלבקר באתר זה במקרים שבהם HUAWEI תקבע שהפרת אחת או יותר מהוראות תנאי שימוש אלה.

     אם HUAWEI תבטל את גישתך לאתר זה כתוצאה מהפרה של תנאי שימוש אלה על-ידך, HUAWEI לא תישא בכל אחריות כלפיך או כלפי כל צד שלישי.

     אתה מסכים כי HUAWEI רשאית להחליט לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא מתן הודעה מראש, לסיים את גישתך אל הפונקציות של אתר זה, באופן מלא או חלקי, לרבות וללא הגבלה, מהסיבות הבאות:

     (1) בתגובה לבקשות מצד רשויות אכיפת חוק או מוסדות ממשלתיים אחרים.
     (2) בתגובה לבקשה שלך. (אם תבקש את מחיקת מזהה HUAWEI שלך, ייתכן שלא תוכל לגשת לפונקציות של קניות מקוונות).
     (3) השעיה או שינוי משמעותי של אתר זה או של שירותיו.
     (4) בעיות טכניות שאינן ניתנות לחיזוי מראש.

     15. חוקים רלוונטיים ותחומי שיפוט

     תנאי שימוש אלה, העריכה, האכיפה והפירוש שלהם, וכן פתרון כל מחלוקת הקשורה אליהם, יהיו כפופים לחוקי הרפובליקה העממית של סין.

     מקום חתימת הסכם זה ייחשב כמחוז לונגנג בעיר שנזן שברפובליקה העממית של סין. בכל מקרה של מחלוקת בנוגע לתוכן או ליישום של הסכם זה, על שני הצדדים לנסות ליישב את המחלוקת האמורה במשא ומתן ידידותי. כאשר לא ניתן להגיע להסכמה במשא ומתן, כל צד יהא רשאי להגיש תביעה בבית הדין בעל הסמכות במקום החתימה.

     16. שונות

     תנאי שימוש אלה ממצים את ההסכמות בינך לבין HUAWEI בנוגע לשימושך באתר זה, והם מחליפים כל הסכם קודם, בכתב או בעל-פה, בינך לבין HUAWEI בנוגע לשימוש באתר זה. על אף התנאים של הסכמים אחרים שעשויים להיות בינך לבין HUAWEI‏, HUAWEI לא תקבל כל הצעה נגדית בנוגע לתנאי שימוש אלה, ומביעה בזאת התנגדות מפורשת לכל הצעה נגדית.

     במקרים שבהם HUAWEI לא תאכוף או לא תדרוש יישום קפדני של תנאי שימוש אלה, אין לראות בכך ויתור מצדה של HUAWEI על כל זכות הנוגעת ליישום של תנאי שימוש אלה, או לתנאי השימוש עצמם. אין בכל פעולה מצד HUAWEI ו/או מצדך או מצדו של צד שלישי כלשהו כדי להוות שינוי של תנאי כלשהו הנכלל בתנאי שימוש אלה.

     הגדרת cookie