*גודל המוצר, גובה המוצר והמפרטים הקשורים כוללים ערכים תאורטיים בלבד. המידות בפועל עשויות להשתנות בהתאם למוצר. כל המפרטים בכפוף למוצר בפועל.
    *ערך אופייני. הקיבולת בפועל עשויה להשתנות מעט.
    קיבולת זו היא קיבולת הסוללה הנקובה. קיבולת הסוללה בפועל עבור כל טלפון עשויה להיות מעט גבוהה יותר או מעט נמוכה יותר מקיבולת הסוללה הנקובה.

      לחץ על לחצן זה כדי לשנות את בחירתך