הטאבלט נכבה או שהמסך הופך לשחור באופן אוטומטי

מוצרים ישימים Tablet
מוצרים ישימים
zoom in pic
הטאבלט נכבה או שהמסך הופך לשחור באופן אוטומטי

אם אתה משתמש בכיסוי נפתח שאינו מתוצרת Huawei‏

מפרט המגנטים של הכיסוי הנפתח שאינו מתוצרת Huawei שבו אתה משתמש לא תואם למוצר. במקרה זה, ייתכן שהמערכת תקבע בטעות שהכיסוי סגור, והמסך יהפוך לשחור או שהטאבלט ייכבה באופן אוטומטי.

פתרון:

עבור אל הגדרות > סיוע חכם והשבת את כיסוי חכם.

אם אתה משתמש בכיסוי נפתח מתוצרת Huawei או לא משתמש בכיסוי

בצע את הפעולות הבאות כדי לפתור את הבעיה:

 • הפעל מחדש את הטאבלט ובדוק אם הבעיה נפתרה.
 • המסך עשוי להפוך לשחור או שהטאבלט עשוי לכבות באופן אוטומטי כשיישומים רבים מדי פועלים ברקע. נקה ללא דיחוי יישומים הפועלים ברקע.

  כדי לנקות יישומים הפועלים ברקע, החלק למעלה מהקצה הימני התחתון של המסך אל מרכז המסך כדי להציג אל המסך 'משימות אחרונות'. החלק למעלה עם יישומים לא נחוצים כדי לנקות אותם מהרקע.

 • הגדר את זמן השינה של הטאבלט ל-10 דקות.

  לשם כך, עבור אל הגדרות > תצוגה > שינה ובחר 10 דקות.

 • בדוק אם הפעלת את מצב 'חיסכון בחשמל'. אם כן, השבת את מצב 'חיסכון בחשמל'.

  לשם כך, עבור אל הגדרות > סוללה והשבת את מצב 'חיסכון בחשמל'.

 • אם מסך הטאבלט הופך לשחור או נכבה בעת שימוש ביישומי צד שלישי:
  1. בדוק אם מותקנת בטאבלט הגרסה העדכנית ביותר. אם לא, עדכן אותו לגרסה העדכנית ביותר ובדוק אם הבעיה נפתרה.
  2. אם מסך הטאבלט הופך לשחור או נכבה רק בעת שימוש ביישומי צד שלישי מסוימים, ייתכן שיישומים אלה לא תואמים למערכת הטאבלט. דווח על בעיה זו ליצרן של יישום הצד השלישי.
 • גבה נתונים חשובים, שחזר את הטאבלט להגדרות היצרן ונסה לבדוק אם הבעיה נפתרה.

  לשם כך, עבור אל הגדרות > תצוגה > איפוס > איפוס הטאבלט ובחר איפוס הטאבלט.

האם הדבר סייע לך או לא?
תודה לך על המשוב.