สี
  • สีดำ
  • สีแดง

เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง

9.2 มิลลิเมตร

แบตเตอรี่

110 มิลลิแอมป์