2017/06/09

Huawei จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่าย #ThaiPicStory

#ThaiPicStory เราจะเชิญชวนผู้ใช้สมาร์ทโฟนของ หัวเว่ย ในประเทศไทยถ่ายภาพสิ่งที่สื่อถึงประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบต่างๆ รูปแบบ วัฒนธรรม ผู้คน ความสวยงาม ปรากฎการณ์ทางสังคม และอื่นๆ สามารถสื่อสารเรื่องราวผ่านภาพถ่าย ซึ่งจะสอดคล้องกับความสามารถในการถ่ายภาพและการใช้งานสมาร์ทโฟนของ หัวเว่ย และความรักในประเทศไทยของผู้ส่งผลงาน

ขั้นตอนการส่งผลงาน

1.โพสต์ภาพในช่องคอมเมนต์ใต้โพสต์กิจกรรมใน Facebook Page ของ หัวเว่ย ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2560 เวลา 18.00 น. (เวลาประเทศไทย)

2. ผู้ส่งผลงานแต่ละท่านต้องใส่คำบรรยายภาพ และบอกฟังก์ชั่นที่ใช้ในการตกแต่งภาพ

3. ใส่แฮชแท้ก #ThaiPicStory #รุ่นโทรศัพท์ที่ใช้ (เช่น #HUAWEI P10 ) และ #AnantaraClub พร้อมกดไลค์ติดตาม Facebook ของ อนันตรา เวเคชั่น คลับ

4. ติดตาม Facebook Official Account ของ อนันตรา เวเคชั่น คลับ

เกณฑ์และแนวทางในการคัดเลือก

ผู้ชนะการประกวดจะถูกคัดเลือกโดยคณะกรรมการจาก หัวเว่ย ประเทศไทย และ อนันตรา เวเคชั่น คลับ

1. หัวเว่ย ประเทศไทย จะดาวน์โหลดทุกภาพในแต่ละสัปดาห์สำหรับการคัดเลือก

2. ตรวจสอบว่าผู้เข้าร่วมการประกวดทำถูกต้องตามขั้นตอนและกติกาทุกประการ

3. คณะกรรมการจาก หัวเว่ย ประเทศไทย และ อนันตรา เวเคชั่น คลับ ใช้เกณฑ์ในการตัดสินดังนี้

เกณฑ์ในการตัดสิน

คุณภาพของภาพถ่าย:

>> เทคนิค – การนำเสนอเช่น การจัดแสง ท่าทาง การสื่อสาร และองค์ประกอบอื่นๆ ในภาพ

>> องค์ประกอบ – องค์ประกอบภาพสื่อสารถึงจุดประสงค์และความตั้งใจที่ต้องการสื่อสารหรือไม่ ความหมายของภาพตรงกับคำบรรยายหรือไม่

>> การนำเสนอ – เป็นผลงานที่สมบูรณ์พร้อมส่งเข้าประกวด โดยไม่จำเป็นต้องการการแก้ไขเพิ่มเติมแล้วหรือไม่

>> ความสมดุลของสีและแสง – ความสามารถของเจ้าของผลงานในการควบคุมความสมดุลของแสงและสี โทนสีมีความลงตัวหรือไม่ การจัดแสงเหมาะสมกับภาพหรือไม่ (แสงสังเคราะห์หรือธรรมชาติ)

>> จุดสนใจ – จุดที่เจ้าของผลงานต้องการให้มองเห็นในภาพ ภาพถ่ายได้ทำหน้าที่นั้นหรือไม่ มีจุดสนใจมากกว่าหนึ่งจุดในภาพ หรือไม่มีเลย

ความคิดสร้างสรรค์ / ความสดใหม่:

>> ความดึงดูดใจ – คุณรู้สึกอย่างไรเมื่อเห็นภาพของเจ้าของผลงานครั้งแรก ภาพถ่ายสามารถดึงดูดอารมณ์ให้กับผู้ชมได้หรือไม่

>> ความคิดสร้างสรรค์ – เจ้าของผลงานสามารถถ่ายทอดแนวคิด ข้อความ หรือความคิดผ่านทางภาพได้อย่างไรบ้าง

>> รูปแบบ – เจ้าของผลงานสามารถแสดงถึงความเป็นต้นฉบับและเทคนิคที่สื่อสารความหมายผ่านภาพถ่ายได้

>> ความสอดคล้องกับหัวข้อ – ภาพถ่ายสามารถสื่อความหมายตรงกับหัวข้อที่กำหนดไว้โดยแบรนด์และสปอนเซอร์หรือไม่

>> การเล่าเรื่อง – เจ้าของผลงานสามารถใช้ภาพเข้าถึงจินตนาการของผู้ชมแต่ละคนได้อย่างไร และเรื่องราวถูกต้องสำหรับแบรนด์และสปอนเซอรืหรือไม่

คุณภาพโดยรวมของการนำเสนอและความบันเทิง:

>> ภาพถ่ายสามารถจุดประกายจินตนาการของผู้ชม และเล่าเรื่องราวของประเทศไทย

>> ภาพถ่ายโดยรวมมีความน่าสนใจมากเป็นพิเศษ

แนวทางการให้คะแนน

10 - 9 = ยอดเยี่ยม

8 - 7 = ดีมาก

6 - 5 = ดี

4 - 3 = ปานกลาง

2 - 1 = ระดับเริ่มต้น

วันที่ทำการคัดเลือกผู้ชนะประจำสัปดาห์:

16 มิถุนายน 2560, 23 มิถุนายน 2560 และ 30 มิถุนายน 2560

(จากผลงานทั้งหมดของสัปดาห์นั้นๆ)

วันที่ประกาศรายชื่อผู้ชนะประจำสัปดาห์:

19 มิถุนายน 2560, 26 มิถุนายน 2560 และ 3 กรกฎาคม 2560

วันที่คัดเลือกผู้ชนะรางวัลใหญ่: 3 - 6 กรกฎาคม 2560

วันที่ประกาศรายชื่อผู้ชนะรางวัลใหญ่: 7 กรกฎาคม 2560

เงื่อนไขและข้อตกลงของกิจกรรม - กิจกรรมประกวดภาพถ่าย ThaiPicStory

1) เงื่อนไขและข้อตกลงตามที่ระบุไว้ต่อไปนี้ และวิธีการเข้าร่วมกิจกรรมและการได้รับรางวัลในการประกวดใน “กิจกรรมประกวดภาพถ่าย ThaiPicStory” และส่วนที่ใกล้เคียงกัน (“การแข่งขัน”) ประกอบด้วยเงื่อนไขและข้อตกลง (“เงื่อนไขและข้อตกลง”) สำหรับการส่งผลงานในการร่วมกิจกรรม หากคุณส่งผลงานหรืออ่านเงื่อนไขและข้อตกลง และดำเนินการใดๆ ตามขั้นตอนและกติกาในการเข้าร่วมกิจกรรม หรือเข้าร่วมการแข่งขัน ถือว่าคุณได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงในฐานะที่คุณเป็น “ผู้ร่วมกิจกรรม”

2) ผู้สนับสนุนกิจกรรมคือ อนันตรา เวเคชั่น คลับ อยู่ที่ชั้น 9 ยูนิต 4 อาคารริเวอร์ไซด์พลาซ่า 257/6 ถนนเจริญนคร แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กทม. 10600 ประเทศไทย และบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ ประเทศไทย จำกัด ชั้น 25 อาคารแคปิตอล ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส 87/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330 ประเทศไทย

3) ทีมงานจะต้องได้รับผลงานของผู้ร่วมกิจกรรมภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2560 เวลา 18.00 น. (เวลาประเทศไทย) ผู้ร่วมกิจกรรมจึงจะมีสิทธิลุ้นรับรางวัลชนะเลิศ

4) ผู้ร่วมกิจกรรมต้องเป็นเจ้าของสมาร์ทโฟนหัวเว่ยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (“ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม”) ในช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม

5) พนักงานและครอบครัวของ อนันตรา เวเคชั่น คลับ และหัวเว่ย ประเทศไทย ไม่มีสิทธิ์ร่วมการแข่งขันนี้

6) ในการเข้าร่วมการแข่งขัน ผู้ร่วมกิจกรรมต้องส่งภาพถ่ายใต้โพสต์กิจกรรมในเฟซบุ๊กของหัวเว่ยประเทศไทย และต้องเป็นภาพที่เกี่ยวข้องกับ ThaiPicStory และถ่ายด้วยสมาร์ทโฟนของหัวเว่ยเท่านั้น และใส่แฮชแท็ก #ThaiPicStory #รุ่นของสมาร์ทโฟน (เช่น #HUAWEI P10 ) และ #AnantaraClub และกดไลค์ติดตามเฟซบุ๊กของ อนันตรา เวเคชั่น คลับ

7) ภาพถ่ายจะต้องเป็นภาพที่ผู้ร่วมกิจกรรมถ่ายขึ้นเองด้วยสมาร์ทโฟนของหัวเว่ยเท่านั้น ภาพที่สร้างขึ้นจากโดยคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ผู้ร่วมกิจกรรมต้องเป็นผู้สร้างผลงานด้วยตนเองและเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของทุกภาพที่ส่งเข้าประกวด อนันตรา เวเคชั่น คลับ และหัวเว่ย ประเทศไทย ไม่รับผลงานที่ผิดกฎหมายทุกรูปแบบ

8) ไม่มีการกำหนดจำนวนของผลงานที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรม แต่จำกัดรางวัลสำหรับผู้ร่วมกิจกรรมหนึ่งรายต่อหนึ่งรางวัลเท่านั้น

9) ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมให้อนันตรา เวเคชั่น คลับ และหัวเว่ย ประเทศไทย ใช้ข้อมูลชื่อ เนื้อหาและรูปภาพในสื่อต่างๆ โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องระยะเวลา และไม่มีค่าใช้จ่ายในการโฆษณากิจกรรมการแข่งขันนี้ (รวมถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น) ในสื่อสื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์ของอนันตรา เวเคชั่น คลับ และหัวเว่ย ประเทศไทย รวมถึงสินค้าที่ผลิต นำเข้า หรือจัดส่งซึ่งเกี่ยวข้องกับอนันตรา เวเคชั่น คลับ และหัวเว่ย ประเทศไทย

10) การแข่งขันครั้งนี้มีรางวัลทั้งหมด 4 รางวัล ซึ่งแยกเป็นรางวัลประจำสัปดาห์ 3 รางวัล แต่ละรางวัลจะประกาศในวันที่ 19 มิถุนายน 2560, 26 มิถุนายน 2560 และ 3 กรกฎาคม 2560 รางวัลใหญ่จะประกาศในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 รางวัลในแต่ละสัปดาห์คือบัตรกำนัล High Tea สำหรับ 2 ท่าน ที่อนันตรา เวเคชั่น คลับ ณ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ, อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ โฮเทล และอนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท สำหรับรางวัลใหญ่คือบัตรกำนัลที่พักสำหรับ 2 ท่าน(ผู้ใหญ่) จำนวน 2 คืน ที่โรงแรมในเครืออนันตราตั้งแต่ One Bedroom Pool Villa ที่ อนันตรา เวเคชั่น คลับ ไม้ขาว ภูเก็ต, Two Bedroom Suite ที่ อนันตรา เวเคชั่น คลับ เชียงใหม่, AVANI River View Junior Suite ที่อนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท หรือ Deluxe Garden View Room ที่อนันตรา เวเคชั่น คลับ บ่อผุด เกาะสมุย) พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน ตั๋วเครื่องบินไป-กลับในประเทศ และบริการรับ-ส่งจากสนามบิน รวมค่าภาษีและค่าบริการ

11) รางวัลประจำสัปดาห์มีอายุการใช้งาน 1 ปีนับจากวันที่ประกาศรางวัล รางวัลใหญ่มีอายุการใช้งาน 3 เดือน นับจากวันที่ประกาศรางวัล

12) รางวัลขึ้นอยู่กับจำนวนห้องว่าง และช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น

13) รางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

14) ภาพที่ได้รับคัดเลือกจะถูกเลือกจากภาพทั้งหมดโดยการคอมเมนต์ใต้โพสต์กิจกรรมบนเฟซบุ๊ก หัวเว่ย โดยคณะกรรมการจากอนันตรา เวเคชั่น คลับ และหัวเว่ย ประเทศไทย

15) ทีมงานจะแจ้งให้ผู้ชนะการประกวดทราบผ่านทางอีเมลหรือบนสื่อสังคมออนไลน์และผู้ชนะการประกวดจะต้องติดต่อกลับอนันตรา เวเคชั่น คลับ และหัวเว่ย ประเทศไทย เพื่อรับรางวัล

16) จากการให้ข้อมูล ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมให้มีการติดต่อผู้ร่วมกิจกรรมผ่านทางโทรศัพท์ ไปรษณีย์หรืออีเมล เพื่อการโฆษณาสินค้าและบริการของบริษัทฯ และคู่ค้า

17) จากการส่งภาพถ่ายเข้าร่วมกิจกรรม ผู้ร่วมกิจกรรมอนุญาตให้อนันตรา เวเคชั่น คลับ และหัวเว่ย ประเทศไทย มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการทำซ้ำผลงานภาพถ่ายของตน ไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม โดยไม่มีค่าตอบแทน

18) การตัดสินใจของ หัวเว่ย ประเทศไทย และ อนันตรา เวเคชั่น คลับ ถือเป็นที่สุด

19) หัวเว่ย ประเทศไทย และ อนันตรา เวเคชั่น ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

___________________________________

ถ้าหากคุณต้องการข้อมูลอัพเดทของ HUAWEI Mobile Thailand สามารถติดตามได้ที่

Website: consumer.huawei.com/th

Facebook: www.facebook.com/HuaweimobileTH

Instagram: www.instagram.com/huawei.th

YouTube: www.youtube.com/HuaweiConsumerThailand

LINE: กดติดตาม LINE official ของ HUAWEI