warranty-policy_backup

เพื่อใช้งานที่ดียิ่งขึ้น กรุณาใช้ Internet Explorer เวอร์ชันล่าสุด หรือเปลี่ยนไปใช้เบราว์เซอร์อื่น

การค้นหายอดนิยม

  ผลการค้นหาแนะนำ

   กรอกคำสำคัญสำหรับค้นหาเพิ่มเติม

   นโยบายการรับประกันสินค้ามือถือหัวเว่ย

   การรับประกันจะเริ่มนับจากวันที่ซื้อสินค้าตามหลักฐานการซื้อ เช่น ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบผ่อนสินค้า

   หรือเอกสารอื่นที่ออกโดยตัวแทนร้านค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย หรือ เริ่มนับจากวันที่เครื่องเปิดใช้งาน Activated IMEI

   ตัวเครื่องมือถือ 12 เดือน

   (ยกเว้นเฉพาะเครื่องที่ซื้อในช่วงแคมเปญรับประกัน 2 ปีที่ผ่านมา)

   แบตเตอรี่ Built-in : 12 เดือน                  

   แบตเตอรี่ Removable : 6 เดือน

   ชาร์จเจอร์, สายเคเบิ้ล, ชุดหูฟัง : 6 เดือน (อุปกรณ์มาตรฐานภายในกล่องสินค้า)

   ในกรณีที่ลูกค้าไม่มีหลักฐานการซื้อใดๆ สามารถตรวจสอบระยะเวลารับประกันของเครื่องได้จาก 3 ช่องทาง ดังนี้

   1. แอพพลิเคชั่น HiCare

   2. เว็บไซต์หลัก http://consumer.huawei.com/th

   3. ศูนย์บริการลูกค้าหัวเว่ยทุกสาขา Huawei Customer Service Center

   DAP รับประกันเปลี่ยนสินค้าใหม่ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ซื้อ หากสินค้าเสียตามเงื่อนไขการรับประกัน

   ได้ที่ตัวแทนร้านค้าที่ลูกค้าซื้อมาพร้อมแสดงหลักฐานการซื้อ

   เงื่อนไขการรับประกันสินค้าจะครอบคลุมเฉพาะอาการเสียของเครื่องอันเนื่องมาจากการผลิตเท่านั้น

   โดยฟรีค่าแรงและค่าอะไหล่ตลอดระยะเวลาการรับประกันเฉพาะเครื่องที่นำเข้าและจำหน่ายภายในประเทศไทยโดย หัวเว่ย ประเทศไทย เท่านั้น

   ยกเว้นกรณี อาการเสียของเครื่องที่เกิดจากอุบัติเหตุ/ความผิดพลาดของลูกค้า, การใช้งานผิดประเภท, เครื่องตก/หล่น, โดนกระแทก/ทับ, จอแตก/ร้าว, เครื่องหัก/งอ, น้ำ/ของเหลวเข้าเครื่อง, ไฟไหม้, ภัยธรรมชาติ, การต่อไฟฟ้าผิดสเปคมาตรฐาน, เป็นสนิม, การกัดกร่อนจากน้ำทะเล/สารเคมี, ลงโปรแกรม/เฟิร์มแวร์ที่ไม่ใช่มาตรฐานของบริษัท, รอยขีดข่วนบนผิวเครื่อง, การซ่อมและถอดเครื่องโดยบุคคลอื่นที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท และอาการเสียอื่นๆ

   ที่ไม่ได้เกิดมาจากการผลิตของโรงงาน

   *** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เงื่อนไขการรับประกันสินค้าโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ***

   :