ພວກ​ເຮົາ​ກຳ​ລັງ​ຈະ​ອອກ​ການອັບ​ເດດ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພປະ​ຈຳ​ເດືອນ​ໃຫ້​ສຳ​ລັບລຸ້ນ​ມີ​ທຸງ​ໝາຍ​ໄວ້. ການ​ອັບ​ເດດ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ນີ້​ລວມ​ທັງ​ແຜ່ນ​ເສີມ Google ນຳ.

ການອັບເດດຄວາມປອດໄພນີ້ລວມມີ CVE ທີ່ປະກາດໃນຖະແຫຼງການຄວາມປອດໄພຂອງ Android ໃນເດືອນມັງກອນ 2018.

ຮ້າຍ​ແຮງ:CVE-2017-13177, CVE-2017-13178, CVE-2017-13179, CVE-2017-13208.

ສູງ:CVE-2017-0770,CVE-2017-0855,CVE-2017-11069,CVE-2017-13176,CVE-2017-13180,CVE-2017-13181,CVE-2017-13182,CVE-2017-13184,CVE-2017-13185,CVE-2017-13186,CVE-2017-13187,CVE-2017-13188,CVE-2017-13189,CVE-2017-13190,CVE-2017-13191,CVE-2017-13192,CVE-2017-13193,CVE-2017-13194,CVE-2017-13195,CVE-2017-13196,CVE-2017-13197,CVE-2017-13198,CVE-2017-13199,CVE-2017-13203,CVE-2017-13204,CVE-2017-13205,CVE-2017-13209,CVE-2017-13210,CVE-2017-13211,CVE-2017-13216,CVE-2017-15849.

ປານກາງ:CVE-2017-0846,CVE-2017-11003,CVE-2017-11047,CVE-2017-11066,CVE-2017-11079,CVE-2017-11080,CVE-2017-13163,CVE-2017-13200,CVE-2017-13201,CVE-2017-13202,CVE-2017-13206,CVE-2017-13207,CVE-2017-13212,CVE-2017-13213,CVE-2017-13219,CVE-2017-13220,CVE-2017-13221,CVE-2017-13222,CVE-2017-1414,CVE-2017-14869,CVE-2017-14870,CVE-2017-14873,CVE-2017-15845,CVE-2017-15847,CVE-2017-9689,CVE-2017-9708,CVE-2017-9718.

ຕໍ່: ບໍ່​ມີ

※ສຳ​ລັບ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ແຜ່ນ​ເສີມ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ Google, ກະ​ລຸ​ນາ​ເບິ່ງ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂອງ Android(https://source.android.com/security/bulletin).

ເພື່ອ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ຄວາມ​ສ່ຽງຕໍ່ການ​ປ່ຽນ​ຮູບ ແລະ ການ​ປ່ຽນ​ສະ​ພາບ (CVE-2017-5753, CVE-2017-5715 ແລະ CVE-2017-5754), ໂປ​ຣ​ແກ​ຣມ CVE-2017-13218 ທີ່ Google ຈັດ​ໃຫ້​ແມ່ນ​ຖືກ​ເອົາ​ປະ​ສົມ​ປະ​ສານ​ເຂົ້າ​ໃນ Huawei EMUI ໃນເດືອນ​ມັງ​ກອນ 2018 ສຳ​ລັບຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂອງ​ລະ​ບົບປັບ​ປຸງ​ແລ້ວ.