ພວກ​ເຮົາ​ກຳ​ລັງ​ຈະ​ອອກ​ການອັບ​ເດດ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພປະ​ຈຳ​ເດືອນ​ໃຫ້​ສຳ​ລັບລຸ້ນ​ມີ​ທຸງ​ໝາຍ​ໄວ້. ການ​ອັບ​ເດດ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ນີ້​ລວມ​ທັງ​ໂປ​ຣ​ແກ​ຣມ Google ແລະ Huawei.

ການອັບເດດຄວາມປອດໄພນີ້ລວມມີ CVE ທີ່ປະກາດໃນຖະແຫຼງການຄວາມປອດໄພຂອງ Android ໃນເດືອນມີນາ 2019.

ຮ້າຍ​ແຮງ:CVE-2018-11817,CVE-2019-1989,CVE-2019-1990,CVE-2019-2009

ສູງ:CVE-2018-9561,CVE-2018-9563,CVE-2018-9564,CVE-2018-10879,CVE-2018-10883,CVE-2018-11966,CVE-2018-13899,CVE-2018-13917,CVE-2018-13918,CVE-2019-1985,CVE-2019-2006,CVE-2019-2007,CVE-2019-2008,CVE-2019-2010,CVE-2019-2012,CVE-2019-2013,CVE-2019-2014,CVE-2019-2015,CVE-2019-2016,CVE-2019-2017,CVE-2019-2018,CVE-2019-2019,CVE-2019-2020,CVE-2019-2021,CVE-2019-2022,CVE-2019-2024

ປານກາງ:CVE-2019-2005

ຕໍ່: ບໍ່​ມີ

ລວມ​ຢູ່​ໃນ​ການ​ອັບ​ເດດ​ຜ່ານ​ມາ​ແລ້ວ:CVE-2018-11268, CVE-2018-11289,CVE-2018-11820,CVE-2018-11845,CVE-2018-11864,CVE-2018-11921,CVE-2018-11938,CVE-2018-11945,CVE-2018-11948,CVE-2019-1999,CVE-2019-2000

※ສຳ​ລັບ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ແຜ່ນ​ເສີມ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ Google, ກະ​ລຸ​ນາ​ເບິ່ງ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂອງ Android(https://source.android.com/security/bulletin).

ສຳ​ລັບ​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ໂປ​ຣ​ແກ​ຣມ Huawei, ໃຫ້​ເບິ່ງການ​ປະ​ກາດ​ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ຕໍ່​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ອຸ​ປະ​ກອນ Huawei.