Service-center

  เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในเรื่องของปริมาณและสถานะทางธุรกิจของร้านค้าจริง จึงอาจมีความแตกต่างระหว่างผลการค้นหากับสภาพการณ์จริง ข้อมูลผลการค้นหาในหน้านี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น

  บริการแผนที่ในหน้านี้จัดให้โดย Google™ เพื่อความสะดวกของท่านอาจมีความแตกต่างระหว่างสถานที่และเส้นทางที่แสดงบนแผนที่กับสถานและเส้นทางจริง ขอขอบคุณอย่างยิ่งที่ท่านเข้าใจหมายเหตุดังกล่าว

 • • หรือเรียกใช้บริการรับส่งเครื่องซ่อมถึงหน้าบ้าน (Door to Door Service) ***เฉพาะในเขตนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้น
 • • โทร 021 253999

  ติดต่อเรา

  • ศูนย์บริการ
  • ติดต่อเรา ภาษา: หมายเลข: วัน:

  :